Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Millionstøtte til 11 nye kompetanseprosjekter

  Innovasjon Norge har besluttet at 11 regionale næringsmiljø skal få finansiering til sine kompetanseutviklingsprosjekter. Dette er andre gang at Innovasjon Norge tildeler midler fra tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø, og av 27 søkere er det altså 11 som nå tas opp i tjenesten.

  - Behovet for kompetanseutvikling rundt om i landet er stort, og bredden blant søkerne viser at behovet er tilstede i alle sektorer og i alle deler av landet, sier tjenesteansvarlig i Innovasjon Norge, Per Øyvind Voie. Han forteller at det var mange gode søkere, og at det planlegges en ny utlysning i 2015. – Tjenesten er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet med kroner 20 millioner per år, og disse midlene har vi fått også for 2015, sier Voie.

  De 11 næringsmiljøene som nå tas opp i tjenesten er valgt ut etter en grundig konkurranse. Samtlige søkere har fått sine skisser vurdert av både fylkeskommuner, Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Det gjør at Voie er trygg på at det er de beste som nå er valgt ut. –Vi har en svært grundig prosess, men det er viktig både for legitimitet og for å sikre prosjektenes regionale forankring, avslutter Voie.

  Oversikt over de 11 næringsmiljøene som får tilbud om støtte:

  • Arena USUS, kompetanseutviklingsprosjekt for reiselivet på Sørlandet

  • Atheno AS, kompetanseutviklingsprosjekt for industrien på Sunnhordaland

  • Eyde-nettverket, kompetanseutviklingsprosjekt for prosessindustrien på Sørlandet

  • Innovative Opplevelser, kompetanseutviklingsprosjekt for reiselivet i Nordland

  • IT-forum Sogn og Fjordane, kompetanseutviklingsprosjekt for IT-næringen i Sogn og Fjordane

  • Maritim forening Sogn og Fjordane, kompetanseutviklingsprosjekt for maritim næring i Sogn og Fjordane

  • NODE, kompetanseutviklingsprosjekt for olje- og gassnæringen på Sørlandet

  • Norinnova Technology Transfer AS, kompetanseutviklingsprosjekt for biomarin industri i Troms

  • Skogmo Industripark AS, kompetanseutviklingsprosjekt for bygg- og anleggsbransjen i Midtre Namdal

  • Tretorget AS, kompetanseutviklingsprosjekt for skognæringen i Innlandet

  • Visit Lillehammer, kompetanseutviklingsprosjekt for reiselivsnæringen i Lillehammerregionen