Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Norsk såkornfond får EU-midler

  Piyush Unalkat, Det europeiske investeringsfondet, Anders Lian, adm.dir Sinvent AS, Reidar Stokke, daglig leder SpareBank1 SMN Invest AS, Dilek Ayhan, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet og Unni Steinsmo, konsernsjef SINTEF
  Fra venstre: Piyush Unalkat, Det europeiske investeringsfondet, Anders Lian, adm.dir Sinvent AS, Reidar Stokke, daglig leder SpareBank1 SMN Invest AS, Dilek Ayhan, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet og Unni Steinsmo, konsernsjef SINTEFSINTEF/Thor Nielsen
  SINTEF oppretter et nytt såkornsfond som skal øke kommersialiseringen av forskningsresultater. Det nye fondet, SINVENT Venture IV, får en investeringskapital på 209 millioner kroner. Kapitalinnskuddet gjøres av SINTEF, Sparebank1 MSN og Det europeiske investeringsfondet (EIF).

  Såkornfondet SINTEF Venture IV vil investere i, og utvikle, nye bedrifter med teknologi fra SINTEF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).  Fondet skal foreta tidligfaseinvesteringer, hvor det normalt er vanskelig å skaffe investeringskapital. Minst 50 prosent av investeringene skal gjøres i innovasjoner som gir positive miljøeffekter.

  EIF investerer i Norge

  Det europeiske investeringsfondet (EIF) investerer 94 millioner kroner i SINTEF VENTURE IV. EIF forvalter risikokapitalen i EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon 2007-2013 (CIP). Dette er den første investeringen i et norsk fond fra EIF. - Uten EIF ville fondet ha blitt 94 millioner mindre og bærekraften mye mindre, sier Anders Lian, som er daglig leder i SINTEFs kommersialiseringsselskap Sinvent AS.

  Innovasjon Norges rolle

  Innovasjon Norge har vært nasjonalt kontaktpunkt for entreprenørskaps- og innovasjonsprogrammet i CIP. I dette arbeidet har Innovasjon Norge promotert mulighetene i EU-programmet og tilbudt veiledning og prosjektetableringsmidler på opptil 150.000 kroner til norske søkere.

  - Vi gratulerer partene med en viktig avtale og håper dette inspirerer andre norske finansaktører til å ta del i mulighetene i EU-programmene, sier Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør i Innovasjon Norge.

  Nye muligheter

  EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, startet i januar 2014. Gjennom norsk deltagelse vil norske banker og andre finansaktører kunne søke EIF om investeringer.

  Ønsker du mer informasjon, kontakt:
  Geir Ove Hansen, Innovasjon Norge, 414 27 715, geiha@innovasjonnorge.no