Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Utlysning: Nye klyngeprosjekter i 2015 og forlengelse av Arenaprosjekter

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til nye klyngeprosjekter i 2015 og til forlengelse av pågående prosjekter i nivå Arena fra fase en til fase to. Utlysning for nye klyngeprosjekt er over og at det vil bli offentliggjort utlysning for 2016 mot årsskiftet.

  Programmet Norwegian Innovation Clusters eies i felleskap av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. I 2015 gjennomføres en utlysning for nye klyngeprosjekter på alle programmets nivåer:

  • Arena
  • Norwegian Centres of Expertise (NCE)
  • Global Centres of Expertise (GCE)

  Nye klyngeprosjekter

  Utvelgelsesprosessen har følgende trinn: 

  1. Obligatorisk Innhenting av prosjektskisser for alle som planlegger å søke (Arena, NCE og GCE) Mottatte skisser vurderes av programledelsen og det gis en rådgivende tilbakemelding om man bør gå videre i søkeprosessen.

  2. Frist for innsending av prosjektskisser: 19. februar 2015 kl. 15:00
  1. Innsending av søknader for alle nivåene. Søknadene danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning.

  Frist for innsending av søknad: 24. april 2015 kl. 15:00

  Prosjektskisser og søknader skal sendes i elektronisk format til: post@innovasjonnorge.no

  Informasjonsmøte for mulige søkere avholdes 22. januar 2015 kl. 10:00-14:00 på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, Gardermoen. Program for informasjonsmøtet legges ut på denne utlysningens internettside.

  Tilbud om ½ dags kurs i strukturering av utviklingsprosjekter, samme dag og sted som informasjonsmøtet, 22. januar 2015 kl. 14:00 – 17:00 på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, Gardermoen. Kurset er frivillig og kostnadsfritt.

  Forlengelse av Arena prosjekter

  Frist for innsending av søknad: 24. april 2015 kl. 15:00.

  Søknader om forlengelse skal sendes i elektronisk format til: post@innovasjonnorge.no

  Se prosedyre og kriterier for beslutning om forlengelse av Arenaprosjekter. 

  For mer informasjon, les vedlagte utlysningstekst, programbeskrivelse, prosjektskissemal, søknadsmal og utvelgelseskriterier.