Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Utlysning: Nye klyngeprosjekter i 2015 og forlengelse av Arenaprosjekter

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til nye klyngeprosjekter i 2015 og til forlengelse av pågående prosjekter i nivå Arena fra fase en til fase to. Utlysning for nye klyngeprosjekt er over og at det vil bli offentliggjort utlysning for 2016 mot årsskiftet.

  Programmet Norwegian Innovation Clusters eies i felleskap av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. I 2015 gjennomføres en utlysning for nye klyngeprosjekter på alle programmets nivåer:

  • Arena
  • Norwegian Centres of Expertise (NCE)
  • Global Centres of Expertise (GCE)

  Nye klyngeprosjekter

  Utvelgelsesprosessen har følgende trinn: 

  1. Obligatorisk Innhenting av prosjektskisser for alle som planlegger å søke (Arena, NCE og GCE) Mottatte skisser vurderes av programledelsen og det gis en rådgivende tilbakemelding om man bør gå videre i søkeprosessen.

  2. Frist for innsending av prosjektskisser: 19. februar 2015 kl. 15:00
  1. Innsending av søknader for alle nivåene. Søknadene danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning.

  Frist for innsending av søknad: 24. april 2015 kl. 15:00

  Prosjektskisser og søknader skal sendes i elektronisk format til: post@innovasjonnorge.no

  Informasjonsmøte for mulige søkere avholdes 22. januar 2015 kl. 10:00-14:00 på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, Gardermoen. Program for informasjonsmøtet legges ut på denne utlysningens internettside.

  Tilbud om ½ dags kurs i strukturering av utviklingsprosjekter, samme dag og sted som informasjonsmøtet, 22. januar 2015 kl. 14:00 – 17:00 på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, Gardermoen. Kurset er frivillig og kostnadsfritt.

  Forlengelse av Arena prosjekter

  Frist for innsending av søknad: 24. april 2015 kl. 15:00.

  Søknader om forlengelse skal sendes i elektronisk format til: post@innovasjonnorge.no

  Se prosedyre og kriterier for beslutning om forlengelse av Arenaprosjekter. 

  For mer informasjon, les vedlagte utlysningstekst, programbeskrivelse, prosjektskissemal, søknadsmal og utvelgelseskriterier.

  English version of the call, the programme description and selection criteria are available at this internet site January 15, 2015.