• EN
 • Logg inn
 • Informasjonsdag klyngeutlysningen

  Tilgjengelig informasjon etter informasjonsmøtet og kurs om utviklingsprosjekter den 22. januar 2015.

  Informasjonsmøte

  Program informasjonsmøte
  Introduksjon
  Arena
  GCE
  NCE gjennomgang av kriteriene som NCE søknader vurderes etter (se kriterier utlysningens hovedside)

  Kurs i prosjektutvikling

  Kursprogram (pdf)
  Dynamisk utviklingsmodell (pptx)
  Forskningsprosjekt vs Klyngeprosjekt (pdf)

  Formålet med kurset var å peke på forhold som er viktige i utvikling av slike prosjekter og relatere dette til utvikling av klyngeprosjekter. Modellen som ble gjennomgått er generell. Klyngeutlysningens krav til prosjektskisser, søknad og kriterier ligger fast.

  Informasjonsmøtet fra kl. 10 til 13 hadde en felles del og tre parallelle program for Arena, NCE og GCE. Kurset fra kl. 14 til 16 gjennomgikk en dynamisk modell for utvikling av forskings- og utviklingsprosjekter.

  Kontakt:

  Eivind Ingdahl
  E-post: eivind.ingdahl@innovasjonnorge.no