Nytt hovedstyre i Innovasjon Norge

Administrerende direktør Finn Kristian Aamodt og Innovasjon Norges nye styreleder Per Otto Dyb. Innovasjon Norge
Administrerende direktør Finn Kristian Aamodt og Innovasjon Norges nye styreleder Per Otto Dyb.Innovasjon Norge
Foretaksmøtet har i dag oppnevnt nytt hovedstyre for Innovasjon Norge 2014-2016.

Det nye hovedstyret til Innovasjon Norge er:

  • Per Otto Dyb, styreleder
  • Tone Lindberg Hofstad, nestleder
  • Martha Kold Bakkevig
  • Reidar Bye
  • Einar Enger
  • Wenche Kjølås
  • Jørand Ødegård Lunde
  • Jan Løkling
  • Heidi Wang

Innovasjon Norges medarbeidere har valgt Toini H.A. Ness og Ove Haaversen-Westhassel som ansattvalgte styremedlemmer.