Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Øker verdiene i vindkastene

  Jone Sæbbø kunne tatt seg en godt betalt jobb som ettertraktet ingeniør og forsker i energibransjen, men han har valgt å gå den tøffe veien med egen bedriftsidé og skapt Windmaster Tecnologies AS. Selskapet er finansiert med private så vel som offentlige midler blant annet fra Innovasjon Norge.

  Windmaster Technologies

  Managing director, Jone Sæbbø (42)
  Født og oppvokst i Stavanger innehar en PhD i Fysikk fra Universitet i Oslo.

  Har de siste 16 årene jobbet med FoU innen sensorteknologi for applikasjoner i forsvar, miljø, olje/energi og meteorologi. 

  • Selskapet skal utvikle og kommersialisere et radarbasert målesystem for vindparker som gjør det mulig å måle vind og turbulens opp til 300 meter over bakken, uten bruk av målemast
  • Resultatene kan brukes til å øke ressursutnyttelsen og redusere driftskostnadene både i forkant av etablering og under drift
  • Selskapet har fått støtte til et IFU-prosjekt (Industrielle Forsknings- og utviklingskontrakter) og patentrådgivning gjennom Innovasjon Norge, der de blant annet bruker midlene til ulike markeds- og partnerskapsorienterte aktiviteter
  • Selve teknologi-utviklingsprosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og selskapet har også tidligere vært en Inkubatorbedrift i Ipark
  • Inventas har også bistått i utviklingsprosessen
  • Tjenesten for designrådgivning i Innovasjon Norges har gitt selskapet hjelp til å optimalisere teknologien som er under utvikling, til et produkt som er tilpasset markedets behov

  Gründeren har funnet et godt marked for vindmåling ved bruk av radarteknologi. Det kan brukes til å øke ytelsen og redusere kostnadene innen vindkraft. I januar i fjor ble bedriften hedret som beste innovasjonsbedrift i Rogaland. Nå har selskapet sikret seg avtaler med Statoil og Kongsberg om å teste de tekniske kvalitetene ved måleteknologien, og vurdere nytten av sanntids turbulens- og vinddata. Et forprosjekt som kan lede videre til et verdifullt offshore pilotprosjekt.

  Tre jobber i ”rugekassen”

  I tillegg til Jone Sæbbø og samarbeidspartner Phil Durnford, er teknologistudent Heine Furubatten (22) et funn for gründerbedriften. Én dag i uka tar han fri fra masterstudiet i Computer Science for å utforske ny teknologi i laboratoriet hos Windmaster Technologies, i selve rugekassen i Innovasjonsparken (Ipark) i Stavanger.

  Elektronikk fra skraphaugen

  I arbeidet med å utvikle en innovasjon har gründerne tatt i bruk både mekanikk og elektronikk fra utrangerte systemer.

  – Radarkomponenter er kostbare, og flere av de elementære delene i prototypen vår har vi plukket fra systemer som andre har skrotet, forklarer Jone Sæbbø. Opprinnelig var forretningsideen å måle vindforholdene på flyplasser. Nå ser partnerne flere mulige bruksområder. 

  Rugetiden er snart over

  Innovasjon Norge har fulgt Windmaster Tecnologies gjennom den kritiske inkubatortiden.  I to år har bedriften holdt hus i Iparkens egne rugekasser i Stavanger, og samtidig tatt del i et spennende inkubatormiljø i næringsparken. Snart er rugetiden over.

  – Vi har støttet oss på flere gode virkemidler i innovasjonsprosessen, en tid der det gjelder å holde kostnadene nede og konsentrasjonen oppe, sier Jone Sæbbø.

  – Det er et veldig godt arbeidsmarked  i petroleumsnæringen både hos operatører og underleverandører i Stavanger-regionen i dag. Det er ikke så lett å få ingeniører til å takke nei til en høy lønn for å jobbe med innovasjonsutvikling til halv lønn. Det er en utfordring, sier Sæbbø.

  Sikret fokus på markedet

  Fortsatt er det en vei å gå før teknologien blir et ferdig produkt.

  – Vi jobber nå med å ta produktet videre fra å være en vitenskapelig boks til noe som er bestandig mot vær og vind, et produkt som kan stå og gå i et krevende maritimt miljø. Når funksjonaliteten er verifisert vil vi forme vindmåleren til et ferdig produkt, og bruke design som gjør at produktet vårt skiller seg fra andre tilsvarende produkter på markedet. Design er et mål for prioriteringen i neste omgang, forteller Jone Sæbbø.

  Innovasjon Norge og tjenesten for designrådgivning har gitt Windmaster Technologies avgjørende drahjelp i arbeidet med å utvikle en forretningsidé og skape et produkt. Og dessuten sikre god markedsorientering. 

  Investert 10 millioner

  Windmaster har brukt nærmere 10 millioner kroner på utvikling av teknologien og selskapet. Dette er finansiert med delvis private, og mest offentlige midler.

  I sommer fikk Windmaster sitt forventede tekniske gjennombrudd, noe som ledet til kontrakt med Statoil/Kongsberg for å evaluere teknologiens evne til å levere sanntidsdata i et reelt  vindpark miljø. Prosjektet startet opp i slutten av september og varer til februar/mars. Kontrakten har en verdi på 800.000 kroner (fra Statoil, Kongsberg og Virkemidler for regional innovasjon - VRI).

  - Jeg må innrømme at vi fikk en aha-opplevelse med hva strategisk bruk av design betyr for profesjonalisering av bedriften. Det var en medvirkende årsak til at vi vant innovasjonsprisen, og viste at vi klarte å holde flere tanker i hodet på en gang, sier Jone Sæbbø om prisen de mottok fra DNB i januar i fjor. Prinsippet om bruk av design vil de ta med seg videre i forretningsutviklingen. Neste fase er testing og kommersialisering.

  Et klart internasjonalt potensial

  – Prosjektet er spennende og har et klart internasjonalt potensial. Markedet er stort og Windmaster Technologies har mange viktige samarbeidspartnere i et utvidet nasjonalt og internasjonalt nettverk, som kan brukes både for vitenskapelige eller kommersielle formål, mener Sindy Birkelid, strategisk rådgiver for Design i Innovasjon Norge, region Rogaland.

  Innovasjon Norge utfordret bedriften på deres markedsorientering og forretningsmodell, som sikret et godt beslutningsgrunnlag for videre tiltak.

  – Vi oppnår bedre effekt av de designprosjektene som gjennomføres når vi ser bedriftens behov i en helhetlig sammenheng, forklarer Birkelid. Som strategisk rådgiver i tjenesten for designrådgivning har hun bistått med å definere behov, formidle riktig kompetanse til prosjektet og sikret gjennomføring av prosjektet.

  Hva er strategisk designrådgiving?

  Innovasjon Norge tilbyr strategisk designrådgivning til små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial, og som ønsker å bruke design strategisk i sin forretningsutvikling. Bedriften kan få gratis rådgiving, og søke om delfinansiering til gjennomføring av aktuelle designprosjekter. Bedriftsutviklingstilskudd, industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU), etablerertilskudd og lån er eksempler på finansiering som kan brukes. 

  Tjenesten hjelper bedriften med å identifisere designbehov og utvikle oppdragsbeskrivelse (designbrief) samt formidle kvalifisert kompetanse til prosjekter innen både merkevarestrategi, målgruppeinnsikt, brukerstudier, visuell identitet, produktdesign, interaksjonsdesign og tjenestedesign.