Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Nye satsinger skal styrke mangfold og vekst

  Innovasjon Norge anbefaler regjeringen å igangsette seks nye næringssatsinger med en samlet ramme på 1,4 milliarder kroner i 2015. Anbefalingene gjelder områder der norsk næringsliv anses å ha særlig gode muligheter for ny verdiskaping.

  – Dette er våre råd til regjeringen om hvordan Innovasjon Norge best kan bidra til å øke verdiskapingen og gi norsk næringsliv flere ben å stå på i årene fremover, forteller Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør i Innovasjon Norge.

  Bedre rammebetingelser for gründere

  De store nye satsingene omfatter næringsovergripende stimulering av miljøteknologi og bioøkonomi, sektorsatsinger for skogsindustri, marin leverandørindustri og omsorg, samt tiltak som vil gi gründere bedre rammebetingelser. Satsingene har en varighet på fra tre til fem år.

  – Satsingene på gründere, miljøteknologi og bioøkonomi skal stimulere til mer mangfold og nye muligheter i alle deler av næringslivet, mens de øvrige satsingene skal styrke innovasjon og verdiskaping i, eller i tilknytning til, de spesifikke sektorene skog, marin og omsorg, forklarer Vikdal, som forteller at Innovasjon Norges styre har gitt satsingene på gründere, miljøteknologi og skogsindustri særlig høy prioritet.

  Svar i statsbudsjett 2015

  Anbefalingene er allerede presentert for de departementene de angår og vil bli ytterligere utredet i månedene fremover. Om satsingene vil bli gjennomført får vi først svar på til høsten, i statsbudsjettet for 2015.  Som resultat av tilsvarende innspill til statsbudsjettet for 2014, starter Innovasjon Norge i disse dager opp et nytt, helhetlig klyngeprogram, etablerer nye såkornfond og oppskalerer arbeidet innenfor den fremvoksende bioøkonomien.