Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Statsbudsjettet styrker innovasjon, verdiskaping og vekst i næringslivet Norge.

  Statsbudsjettet regjeringen legger fram i dag er gode nyheter for økt satsning på flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer. – Den totale budsjettøkningen for oss i 2015 er motiverende, samtidig som beskjeden om effektivisering om omstilling er klar og tydelig. Vi må håndtere begge deler, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

  Statsbudsjettet betyr en økning i Innovasjon Norges budsjett på 144 millioner kroner, med 110 millioner økning i tilskudd til gründere og 50 millioner i økt satsing på miljøteknologi.

  Statsbudsjettet signaliserer også en gradvis og viktig overgang til en mer overordnet styring av Innovasjon Norge fra departementets side. – Det gir oss større frihet til å innrette virkemidlene der vi mener effekten gir størst verdi, samtidig er det også et stort ansvar å ivareta det totale samfunnsoppdraget vårt på en best mulig måte, sier Krohn Traaseth.

  Regjeringen opprettholder også ekstrainnsatsen på distriktene, omtrent på nivå med 2014. Det legger grunnlaget for videre vekst og utvikling av næringslivet i hele landet.
  - Budsjettet er et tydelig signal om økt satsing på områder der vi allerede kan dokumentere gode resultater, og områder der næringslivet tydelig har signalisert behov for risikoavlastning. Både den styrkede satsingen på gründere og en forsterket satsing på miljøteknologi er eksempler på dette, sier Krohn Traaseth.

  Budsjettet er også en tydelig bestilling til Innovasjon Norge om effektivisering og omstilling av organisasjonen. - Det betyr at organisasjonen skal gjøre mer med mindre ressurser og det innebærer at vi må vi jobbe annerledes og mer effektivt for å levere på oppdragene regjeringen ber oss utføre, sier Krohn Traaseth. - Selskapet vårt har i sum fått større rammer og økt frihetsgrad. Da må vi levere på omstillingsevne og gjennomføringskraft. Kundenes behov skal stå i sentrum for endringene i Innovasjon Norge.

  - Vi vil se på alle muligheter for å spare penger ved å organisere våre arbeidsprosesser internt. Ved å redusere flaskehalser, endre organisasjonsstruktur og digitalisere enkelte prosesser vil vi kunne utnytte kompetansen vår på best mulig måte. Det vil bli en reduksjon i antall ansatte i Innovasjon Norge, men det kommer først etter at vi har gjennomført endringsprosessen og vurdert andre måter å redusere kostnadene på, sier Krohn Traaseth.