Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Sterk norsk innovasjonsvilje

  Rekordmange bedrifter har søkt om støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen for sine innovasjonsprosjekter. Antall søknader har økt med 20 prosent siden i fjor.

  Da fristen for å søke SkatteFUNN gikk ut 1. september var det kommet inn 2291 søknader fra 1870 norske bedrifter. Dette er en økning på 20 prosent sammenlignet med tilsvarende tall fra 2013, og en økning på hele 46 prosent sammenlignet med 2012. Søknader som ble sendt inn innen 1. september er garantert ferdigbehandlet i 2014.

  Økende innovasjon i norske bedrifter 

  - Økningen i antallet søkere til ordningen viser det er økende innovasjon og FOU-aktiviteter i bedriftene rundt om i landet, sier seniorrådgiver Øyvind Haga i Innovasjon Norge.
  – Distriktskontorene våre gjorde en solid innsats i vår for å gjøre ordningen kjent i bedriftene landet rundt, sier Haga.

  Også divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet er fornøyd med økningen. 
   - Vi tror tallene er et tegn på at flere bedrifter har fått øynene opp for verdien av å satse på forskning og utvikling, sier divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

  Godt samarbeid gjør det enklere for bedriftene

  Innovasjon Norge har jobbet målrettet sammen med Forskningsrådet i flere år for å gjøre ordningen enklere og mer synlig for bedriftene. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har drevet aktivt opplysningsarbeid gjennom å arrangere SkatteFUNN-skolen og åpen dag rundt om i hele landet og ved å informere bedriftene gjennom bransjeorganisasjoner, kunnskapsparker, revisorer og andre kanaler. I tillegg har enklere søknadsskjema og bedre nettsider vært et tiltak for å få flere til å søke SkatteFUNN. Bedriftenes egne erfaringer som de deler med hverandre, har også vist seg å inspirere mange bedrifter.

  – At Innovasjon Norge og Forskningsrådet jobber så godt sammen rundt SkatteFUNN, gjør at vi kan veilede bedriftene bedre i ulike faser av innovasjonsarbeidet, sier Sander J. Tufte, avdelingsdirektør for SkatteFUNN i Forskningsrådet, som gleder seg til å fortsette samarbeidet videre.

  Fremsnakket av regjeringen

  - Både den nåværende og den forrige regjeringen har fremsnakket og prioritert SkatteFUNN. Fra og med 2014 ble rammene for fradragsgrunnlaget for egenutført forskning og utvikling hevet og timesatsen økt. Denne styrkingen har nok gjort ordningen relevant for flere, mener Fahlvik. Hun understreker at SkatteFUNN er med på å bygge opp under langsiktige mål for Forskningsrådet: - Forskning og utvikling skaper økt innovasjon og gjør næringslivet mer konkurransedyktig. I det puslespillet er SkatteFUNN en viktig brikke, sier Anne Kjersti Fahlvik.

  Innovasjon i alle næringer

  Oversikten viser at det er en bredde i innovasjonsprosjektene fra næringslivet, og problemstillingene er sammensatte og varierte. Svært mange av tjenesteprosjektene befinner seg i sektor Annet. 

   Sektor/bransje

   Antall 2013

   Antall 2014

  Administrasjon

  94

  102

  Annet 

  196

  291

  Bygg/anlegg

  139

  160

  Helse

  151

  185

  IKT

  346

  319

  Jordbruk/mat 

  98

  112

  Kraft/energi 

  107

  109

  Kultur/underholdning

  45

  46

  Marin/sjømat 

  194 

  241

  Maritim 

  125 

  190

  Metall 

   27

   32

  Miljø

   67

   72

  Petroleum, olje/gass 

  233

  311

  Reiseliv/turisme

   17

   30

  Skog/tre 

   12

   18

  Transport

   58

   73

  Totalsum

   1909

   2291


  Tabellen viser antall søknader innsendt til SkatteFUNN innen garantifristen 1. september for 2013 og 2014. Kilde: SkatteFUNNs database, Forskningsrådet.

  Aktivitet i alle fylker

  Bedriftene som søker SkatteFUNN kommer fra alle landets fylker. Ikke overraskende er det flest søknader fra Oslo og Akershus, men også Hordaland, Rogaland og Sør-Trøndelag har høy innovasjonsaktivitet. 

   Fylke

   Garanti 2012

   Garanti 2013

   Garanti 2014

  Akershus

  141

  194

  233

  Aust-Agder

  17

  26

  44

  Buskerud

  54

  111

  92

  Finnmark

  7

  14

  21

  Hedmark

  26

  33

  42

  Hordaland

  133

  193

  206

  Møre og Romsdal

  126

  149

  181

  Nordland

  83

  64

  104

  Nord-Trøndelag

  47

  49

  62

  Oppland

  39

  34

  50

  Oslo

  318

  363

  442

  Rogaland

  143

  169

  213

  Sogn og Fjordane

  16

  34

  60

  Svalbard

  1

  0

  0

  Sør-Trøndelag

  160

  178

  201

  Telemark

  38

  55

  50

  Troms

  44

  53

  52

  Vest-Agder

  48

  51

  66

  Vestfold

  67

  88

  102

  Østfold

  63

  51

  70

  Totalsum

  1571

  1909

  2291

  Tabellen viser antall innsendte søknader innen garantifristen 1. september for årene 2012-2014. Samlet har antall innsendte søknader innen fristen økt med 46 prosent i perioden. Kilde: SkatteFUNNs database, Forskningsrådet.