Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Stipend for å hospitere på et av våre utenlandskontorer?

  Innovasjon Norge har etablert en stipendiatordning for at norske studenter skal kunne hospitere ved våre kontorer i utlandet. Målsettingen med ordningen er å gi stipendiaten innblikk i de muligheter og utfordringer norske virksomheter står overfor når de arbeider internasjonalt.

  Stipendiatordningen tilbyr norske studenter praksisplass for en periode på inntil seks måneder. Stipendiatene vil få trening i kontorets daglige gjøremål gjennom veiledning av kontorenes faste ansatte. Oppholdet vil gi verdifull erfaring til videre utdanning og gjøre stipendiatene bedre kvalifiserte til å søke stillinger i norske internasjonale virksomheter.

  Stipendiatene mottar ikke lønn men vil få utbetale et stipend fra Innovasjon Norge. Stipendiatene er studerende og er ikke å anse som arbeidstaker ved kontoret.

  Stipendiatoppholdet har en varighet på maksimalt seks måneder. Stipendiatperiodene vil være vårsemester og høstsemester.

  Kontorer

  For høsten 2014 vil Innovasjon Norge ta inn stipendiater for følgende kontorer:

  Hamburg, Warszawa, Paris, Milano, Madrid, Beijing, Shanghai, Hanoi, Tokyo, Seoul, New Delhi, Cape Town, Nairobi, Singapore, Washington DC, New York, Houston, San Francisco og Toronto

  Formelle krav til stipendiaten

  Stipendiatene må oppfylle følgende krav:

  • Ha norsk statsborgerskap. Kan fravikes i spesielle tilfeller.
  • Student og tilknyttet et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/) i stipendperioden
  • Ikke ha vært stipendiat i Innovasjon Norge eller studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
  • Medlem i Norsk folketrygd

  Oppgaver og kvalifikasjoner

  For hvert kontor er det spesifisert hvilke oppgaver stipendiatene vil bli involvert i og hvilke kvalifikasjoner som vil bli lagt vekt på nå kandidatene plukkes ut.
  På kontorenes søknadsside vil det også finnes mer utfyllende informasjon om betingelsene

  Søknadsprosessen

  Søknadsfristen er satt til 22. april for alle kontorer.

  Hvis man vil søke på flere kontorer så må det legges inn egen søknad for hver by.