Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Stor interesse for SKOG22

  Denne ukens Bioøkonomikonferanse i Oslo belyste viktigheten av å utnytte skog som fornybart råstoff. Spesielt aktuelt er dette i tilknytning til klimakrisen og muligheter for reduksjon av CO2-utslipp.

  I dag arrangerte Forskningsrådet og Innovasjon Norge den første Bioøkonomi-konferansen i Norge. Her ble utnyttelse av skog som ressurs satt på agendaen. SKOG22 har de siste månedene hatt arbeidsgrupper i sving som har pekt på alle de mulighetene som ligger i utnyttelsen av skog som råstoff for produkter og løsninger til blant annet bygg, fiskefôr og drivstoff.

  Grønn vekst - grønn økonomi

  SKOG22 – den nasjonale strategien for skognæringen – skal leveres til Regjeringen mot slutten av året og vil peke på muligheter og tiltak for å øke verdiskapingen og senke CO2-utslippene gjennom økt bruk av skog.

  Rapporten Green Growth – Green Economy ble nylig laget i fellesskap av nåværende og tidligere statsminister Erna Solberg og Jens Stoltenberg. Rapporten peker på behovet for «grønn vekst» for å få ned CO2-utslippene, og peker på skogbasert verdiskaping og aktivt skogbruk som ett av flere virkemidler i denne sammenheng.

  Grunnlag for politikkutforming

  Temaet ble også diskutert da SKOG22-leder Gunnar Olofsson møtte statsministeren og landbruks- og matministeren sammen med andre sentrale personer i skognæringen – nettopp i skogen. Her redegjorde Olofsson blant annet for SKOG22-arbeidet og pekte på at strategien vil inneholde mye relevant materiale som grunnlag for politikkutforming og næringens eget arbeid de nærmeste årene.

  Det er også ny Stortingsmelding om landbrukspolitikk under planlegging samtidig som SKOG22-strategien vil gi innspill overfor alle departementer som har berøringsflater med skognæringen.