Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Store muligheter for bygg- og anleggsbransjen i afrikanske vekstmarkeder

  Det er store muligheter for norsk bygg- og anleggsbransje i de fremadstormende afrikanske markedene. Norsk næringsliv må på banen nå, mener Jens Claussen, som leder Innovasjon Norges kontor for Øst-Afrika.

  - Bygg- og anleggsbransjen er den desidert største hva gjelder investeringsnivå og kontraktsmuligheter i Øst-Afrika. Det dreier seg om alt fra foretak og virksomheter, oppsyn, ferdighusfirmaer til leverandører av byggematerialer og verktøy. Spesielt forretningsbygg inkludert hotell og større boligprosjekter på 1500 til 3000 enheter, har stort potensial, sier Claussen.

  Må gripe mulighetene nå

  Claussen mener norske bedrifter går glipp av spennende muligheter i disse markedene om de ikke kommer på banen. Det skal investeres mye i alt fra infrastruktur, bygg og vei, trelast og mer. Flere skandinaviske selskaper er allerede etablert i denne bransjen i blant annet Kenya og Tanzania.

  - Det er nå de norske selskapene må gripe mulighetene. Det er flere som ønsker seg en del av dette store markedspotensialet, så her må norske bedrifter være på banen, presiserer Claussen.

  Norsk bygg– og anleggsbransje har relevant kompetanse og teknologi og kan bidra på dette feltet.

  - Gode prosjekter er ikke vanskelig å finansiere. Norske bedrifter og fagfolk fra Norge er sterkt etterspurt, forteller Claussen i et intervju i Byggeindustrien (nr. 16, 2014).

  Etter flere år med kinesiske investeringer, er flere afrikanske land nå åpne for at flere land, som ikke nødvendigvis har med seg alt av folk og utstyr, tar del i mulighetene. Det stilles langt større krav til kvalitet og bærekraft i nye prosjekter, forteller Claussen.

  Markedsinnsikt og lokale partnere

  Innovasjon Norges kontor i Nairobi hjelper norsk næringsliv med å finne mulighetene og håndtere utfordringene i markedet.

  - Kontoret i Nairobi bistår blant annet med markedsanalyser, partnersøk og bistand med å treffe og bygge lokale nettverk, forteller Claussen, som mener det er helt avgjørende å ha god markedskunnskap og en bevisst strategi før man går inn de øst afrikanske markedene.

  Med riktige partnere og god markedsinnsikt vil man være bedre rustet til å posisjonere seg lokalt og få til langsiktig gode samarbeid og investeringer, mener han.