Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Til Norge for å studere fremtidens energiløsninger og infrastruktur

  For annen gang på få uker besøker en sørafrikansk delegasjon Norge for å se på innovativ teknologi og knytte kontakter med norske bedrifter. Med en økonomi i sterk vekst og økende urbanisering, byr Sør-Afrika på store markedsmuligheter – blant annet innenfor infrastruktur og energi.

  Et glimt inn i fremtiden

  – Den økonomiske veksten i det sørlige Afrika stiller høye krav til ny infrastruktur for transport av energi og varer. Vi møter stor interesse for fremtidsrettede løsninger på områder der Norge har sterk ekspertise. Bedriftene vi besøker vil gi denne sørafrikanske delegasjonen viktige innspill til å planlegge sin egen fremtid, mener Siw Heggedal Longvastøl, som leder Innovasjon Norges kontor i Sør-Afrika.

  I den sørafrikanske delegasjonen som besøker Norge denne uken, deltar representanter for det statlige infrastrukturselskapet Transnet og energidirektoratet NERSA. De to aktørene er sentrale beslutningstakere i det sørafrikanske markedet for energi- og infrastrukturløsninger.

  – Som den mest utviklede økonomien i Afrika, er Sør-Afrika et utstillingsvindu for kontinentet for øvrig. Kontakter og prosjekter her kan åpne dører til andre afrikanske markeder, sier Longvastøl.

  Innblikk i norske løsninger

  Delegasjonen har blant annet besøkt Stord, der de fikk se og teste gassfergen fra Halhjem til Sandvikvåg. Under overfarten ble både tankanlegg og maskinrommet om bord på fergen besiktiget.

  – Studieturen har gitt oss verdifull innsikt i samarbeidsformen mellom offentlige aktører, industrien og forskningsinstitusjoner, for eksempel gjennom klyngene Maritime Clean Tech West og NCE Maritime. Med hensyn til LNG-infrastruktur, har vi sett at det er mulig å legge til rette for å bruke LNG til mange forskjellige formål med relativt små anlegg, sier Sue Lund, som leder Transnets arbeid med innovasjon og bærekraft.

  Delegasjonen besøkte også Wärtsila, der de fikk god innsikt i innovativ bruk av nye energikilder.

  – Besøket har helt klart åpnet øynene for norsk ekspertise og løsninger, avslutter Longvastøl.

  Målet med turen til Norge har vært å få innblikk i norske løsninger på følgende områder:

  • Bærekraftig strategi og energistandarder
  • Bruksområder, prising og infrastruktur for naturgass
  • Energilagring
  • Hydrogen og naturgass som alternative drivstoff

  Delegasjonen har besøkt selskapene GasNor, Wärtsila, LMG Marine, Transnova, Liquiline AS, Rolls-Royce Marine, Sintef, Hoegh LNG, Kanfer Power og NSB.

  Delegasjonen:

  • Det statseide selskapet Transnet har ansvar for Sør-Afrikas jernbanenett, havner og rørledninger. Selskapet har 63 000 ansatte.
  • NERSA (National Energy Regulator South Africa) er Sør-Afrikas energidirektorat.