Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vil du være med å påvirke fremtidens skognæring?

  Hvordan skal skognæringen se ut? Hva skal til for å komme dit og hva bør man satse på? Nå kan du si din mening og sende inn dine innspill til hvordan fremtidens skognæring kan utvikles.

  Nå kan alle som ønsker det komme med innspill til hvordan Norge skal utnytte sine skogressurser, hvordan skognæringen i Norge skal se ut og hva som skal til for å komme dit. Innspillene kan gis både fra enkeltpersoner og grupper, eller organisasjoner. Innspillene vil bli en del av skognæringens egen strategi SKOG22.

  Hva er SKOG22?

  SKOG22 er en strategiprosess som skal peke på hvordan skognæringen kan se ut, og hvilke grep som må tas for å komme dit. SKOG22 har fått mandat av regjeringen via Landbruks- og matdepartementet og det er oppnevnt en strategigruppe med bred representasjon fra hele skognæringen.

  I løpet av 2014 skal det utarbeides en felles strategi og en rapport som kan gi grunnlaget for hvordan Norges fornybare skognæring skal se ut og hvilke grep som må tas for å nå målsettingene. Det opprettes fire arbeidsgrupper: Skog, Bygg, Fiber og Energi som basert på dine innspill og annen kunnskap skal utarbeide hver sin delrapport.

  Retningslinjer for innspill:

  Besvarelsene må merkes med:

  • Avsender (navn og institusjon)
  • Område (SKOG, BYGG, FIBER, ENERGI). Innspill til flere av gruppene merkes i overskriften

  Frist for innspill: 11. april 2014