Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • 10 millioner til spillgründere

  Nå får flere norske spillgründere prøve seg internasjonalt. I dag presenterte kulturminister Thorhild Widvey, næringsminister Monica Mæland og Innovasjon Norges administrerende direktør Anita Krohn Traaseth et nytt eksportrettet pilotprogram for den norske dataspillbransjen. 

  Kulturdepartementet og Innovasjon Norge bidrar med fem millioner kroner hver til et nytt pilotprosjekt for eksport av norske dataspill. Eksportprogrammet har som mål å bidra med kunnskap og kapital til norske spillgründere med ambisjoner. Målet er å øke omsetning og eksportandel. Innovasjon Norge vil i samarbeid med Kulturdepartementet og Norsk filminstitutt lansere pilotprosjektet Spill ut i verden i 2016.

  Kreativ næring i sterk vekst

  Norsk spill- og multimedia-leverandør-forening (NSM) har målt salget av dataspill i Norge siden 2003. Veksten har vært formidabel. Mens det i 2004 ble rapportert en omsetning av dataspill på 375 millioner kroner viser NSMs egne tall fra 2014 at vi handlet spill for 1,93 milliarder kroner i fjor.

  - Det norske markedet har sine begrensinger. Det er behov for nye markeder og nye muligheter for kulturell og kreativ næring, sier Krohn Traaseth.
  Tydeligere enn noen gang dokumenteres det nå at kulturell og kreativ sektor er viktig for framtida.
  Den siste målingen «Creating Growth» fra desember 2014 viser at næringen bidrar til 4,2 prosent av EUs BNP.

  Nær dialog med bransjen

  Arbeidet med Kulturnæringssatsingen, Drømmeløftet kultur, innspillsrunder med gründere og gjennomgang av eksisterende virkemidler viser at virkemiddelapparatet fungerer relativ godt for kulturgründere i etableringsfasen. Men gründerne etterlyser bistand og relevante tilbud i tidlig fase og i internasjonaliserings- og eksportfasen.

  - Vi ønsker å svare på dette med Spill ut verden. Det å kunne samarbeide med Kulturdepartementet om et konkret program er stort. Arbeidet skal gjøres i nær dialog med bransjen, noe som er viktig for alle involverte parter, forteller Margit Klingen Daams, ansvarlig for kulturell og kreativ næring i Innovasjon Norge.

  Investering i morgendagens talenter

  Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring hadde sitt første møte i dag hvor representanter fra Innovasjon Norges kontorer i Milano, Beijing, Cape Town, New York og London var til stede. Rådet diskuterte hvordan norsk kunstnerisk innhold skal nå ut til publikum, og hvordan inntektene kan gå tilbake til norske bransjer og investeres i morgendagens talenter.