Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • 2015

  • Girer opp for omstilling

   21.05.2015

   Inspirerende, viktig og engasjerende. Det var bare noen av de mange lovordene som var å høre etter årets Innovasjonstale og overrekkelsen av Drømmeløftrapporten.

  • Resultatet av nedbemanning i Innovasjon Norge

   27.04.2015

   I dag fikk alle ansatte i Innovasjon Norge beskjed om resultatet av organisasjonens innplasseringsprosess. Kriteriene for innplassering i ny organisasjon er kompetanse, ansiennitet og sosiale forhold,...

  • Nasjonalparkenes nye merkevare styrker norsk reiseliv

   15.04.2015

   - Den nye merkevaren for nasjonalparkene er med på å bygge opp under og styrke den totale merkevaren for Norge. Den signaliserer et sterkt nasjonalt verdigrunnnlag; viktigheten av å ta vare på og oppl...

  • Innovasjon Norge utløste i 2014 i alt 15,7 milliarder kroner

   23.03.2015

   Seks milliarder støttekroner fra Innovasjon Norge utløste i 2014 i alt 15,7 milliarder kroner til utvikling av norske bedrifter. Beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at støtte fra Innova...

  • Unge kvinner ønsker mer makt og økonomisk likestilling

   06.03.2015

   – Vi vil ha mer innflytelse og like lønnsbetingelser som menn, appellerte Madeleine Mowinckel (24), president i ANSA, under markering av kvinnedagen hos Innovasjon Norge. Hun var en av fire unge kvinn...

  • Innovasjon Norge kutter 107 millioner kroner i 2015

   27.02.2015

   Statsbudsjettet for 2015 ga Innovasjon Norge 864 millioner kroner mer til innovasjon og utvikling av norsk næringsliv. Samtidig var budsjettet også en tydelig bestilling til Innovasjon Norge om effekt...

  • Cathrine Pia Lund blir leder for divisjonen Merkevaren Norge

   23.02.2015

   Lund kommer fra Den Norske Opera & Ballett og er siste leder på plass i lederkabalen i Innovasjon Norge. Hun blir den syvende kvinnelige lederen i Innovasjon Norges topplederteam.

  • Sterk økning av bioenergi i landbruket

   11.02.2015

   Bruken av bioenergi til vannbåren varme i landbruket økte i 2014 med 56 prosent sammenlignet med året før. Økningen tilsvarer årlig 100 trailerlass med tømmer. Totalt produserer landbruket vannbåren v...

  • Dette er Innovasjon Norges nye ledergruppe

   30.01.2015

   Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth presenterte Innovasjon Norges nye ledelse på selskapets månedlige allmøte i dag. To eksterne kandidater og åtte interne får plass i det nye lederteamet.

  • Skog- og trenæringen kan firedoble omsetningen

   26.01.2015

   Behovet for avis- og magasinpapir går ned og etterspørselen etter bærekraftige materialer og andre innsatsfaktorer går opp. Skogen spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. En samlet skog- og ...

  • Rørosmat har vunne den nasjonale Bygdeutviklingsprisen 2014

   15.01.2015

   – Rørosmat, som er blant den absolutte Noregseliten innan lokalmat og reiseliv, er ein verdig vinnar, seier Anita Krohn Traaseth, administrerande direktør i Innovasjon Noreg. Bedrifta frå Sør-Trøndela...