Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bærekraft som konkurransefortrinn

  Verden står overfor store klima- og samfunnsutfordringer med overforbruk av ressurser, og markedet internasjonalt leter etter lønnsomme løsninger. Innovasjon Norge setter nå sterkt fokus på bærekraft som konkurransefortrinn for å styrke norsk næringsliv.

  Nyskaping krever initiativrike hoder, risikovillige ledere og åpne bedriftskulturer som gir rom for nye ideer, forskning og utprøving. Store og små bedrifter kan løfte hverandre, og kunnskap fra næringer som ligger langt fremme kan overføres til nye områder. Innovasjon Norge kan gjennom sitt arbeid redusere risikoen som følger med bedriftenes investeringer i bærekraftige forretningsmodeller.


  «En bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner får dekket sine behov» er FNs definsjon for bærekraft.

  Vårt mål er at bærekraft skal være med på å skape bedriftens konkurransefortrinn, derfor har Innovasjon Norge utviklet en forretningsmodell for bærekraft. Ut fra markedsbehov må bedriften finne sin forretningsmodell, den må være økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. For å være bærekraftig holder det ikke bare å være i front miljømessig og å ha akseptabel økonomi, dét kaller vi grønn vekst. Å koble bare miljø og det sosiale blir kun idealistisk ansvarlig. For å differensiere seg kan bedriftene velge ulik størrelse på boblene miljø, sosialt og økonomi, men alle tre må ivaretas for at forretningsmodellen skal være bærekraftig.

  ”Vi i Innovasjon Norge mener det er helt nødvendig, og viktig omdømmemessig, at norsk næringsliv spiller på lag og utvikler bærekraftige løsninger for å utnytte det enorme markedspotensialet samfunnsutfordringene representerer”, sier Inger Solberg, direktør Divisjon bærekraft i Innovasjon Norge

  Digitalisering, sirkulær økonomi og nye forretningsmodeller

  Nye kommunikasjonsplattformer gir grobunn for nye forretningsmodeller og mulighet for å kommunisere og involvere konsumenten i innovasjonsprosessene på en helt annen måte enn tidligere.

  Digitalisering, delingsøkonomi, sirkulær økonomi og nye forretningsmodeller oppstår ofte gjennom dialog med kunden og forståelse for kundebehov og forbrukeratferd. Store bedrifter kan ha nytte av å åpne opp forretningsmodellene sine, eller å utvikle ny teknologi i mindre gründermiljøer. Få ting er mer risikofylt enn å hvile på laurbærene og melke markedet med en utdatert forretningsmodell for lenge.

  Miljøteknologi gir vekst

  Gjennom miljøteknologiordningen har flere bedrifter vokst seg globalt konkurransedyktige innen nye produksjonsmetoder som avfallshåndtering, helseteknologi, kvalitet i sjømatnæringen og fornybar energi.  Nye måter å sette sammen aktiviteter på, gir verdi for kundene og samfunnet. Etiske og økologiske produkter er i vekst internasjonalt. Store skip resirkuleres og fartsreduksjon på frakteskip og preppemaskiner i skibakken gir gevinst. Redusert svinn fra matproduksjon, restauranter, butikker, husholdninger, transport og grønt reiseliv er andre eksempler på at bærekraftige løsninger kan gi positiv effekt både miljømessig, sosialt og økonomisk.

  Hvordan kan vi styrke hverandre gjennom et tettere innovasjonssamarbeid?

  Offentlig sektor er allerede godt i gang med utvikling av smarte byer – bygg, transport, avfallshåndtering, energi og digitalisering. Norge er langt fremme. Internasjonalt samspill med enighet om felles mål og samarbeid på tvers av offentlig sektor, privat næringsliv og forskningsinstitusjoner er et viktig virkemiddel.

  Divisjon bærekraft skal bistå norsk næringsliv i overgangen fra en oljebasert økonomi til en økonomi basert på bærekraftige konkurransefortrinn. Divisjonen består av tre avdelinger: Biobaserte næringer, bærekraftig reiseliv & mat og teknologi & samfunn.