• EN
 • Logg inn
 • Betydelig kapitalinnsprøytning for såkornselskaper

  Regjeringen har besluttet å opprette to nye landsdekkende såkornfond, på hver 300 millioner kroner. Yngve Ask/Innovasjon Norge
  Regjeringen har besluttet å opprette to nye landsdekkende såkornfond, på hver 300 millioner kroner.Yngve Ask/Innovasjon Norge
  Innovasjon Norge utlyser to nye såkornfond på hver 300 millioner kroner. Fondene kan bidra til mer enn 3 milliarder kroner til unge, innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial.

  Dato: 21.03 2015.
  Regjeringen har besluttet å opprette to nye landsdekkende såkornfond, på hver 300 millioner kroner. Dette er en ordning Innovasjon Norge forvalter på vegne av staten. Staten vil matche private investeringer på 50/50 basis. Således er det en forutsetning at det til hver av de to fondene reises 150 millioner kroner gjennom private investorer.

  Gjennom en åpen konkurranse skal det nå velges to forvaltere av fondene, som må ha tilhørighet i henholdsvis Bergen og Nord-Norge. Deretter skal privat kapital hentes inn. Det vil ta om lag ett år før fondene kan begynne å investere innenfor de bransjer fondene spesialiserer seg.

  Skal bidra til nytt næringsliv

  - Norsk økonomi trenger flere bein å stå på. Kompetent kapital til lovende såkornselskaper kan bidra til dette. Kombinasjonen av risikokapital og fondsforvalternes kompetanse, er viktig for gründere som ønsker seg opp og ut i verden, sier gründerdirektør Bård Stranheim i Innovasjon Norge

  Ordningen er landsdekkende, men all erfaring tilsier at de har stor betydning for den regionen de er lokalisert i.

  - Såkornfondene kan hver investere i om lag 15 bedrifter og slik skape mye nytt næringsliv. Valget av Bergen og Nord-Norge er spennende fordi vi i disse områdene ser et stort uutløst potensiale for bedrifter som spesialiserer seg innen teknologi, forskning og utvikling, sier Bård Stranheim.

  Stor kapitalmobiliserende effekt

  - Såkornordningene har vist at en statlig krone mobiliserer inntil 10 private kroner gjennom investeringer i fondet og ko-investeringer i fondenes porteføljeselskaper. Dette betyr at det statlige bidraget i denne runden med såkornfond, kan bidra til mer enn 3 milliarder kroner til investeringer i lovende, norske, innovative virksomheter, poengterer Stranheim.

   


  For mer informasjon, kontakt:

  Bård Stranheim, Direktør Gründer & Oppstartsbedrifter, Innovasjon Norge
  Mob: 908 85 035
  E-post: Bard.Stranheim@innovasjonnorge.no

  Presse: Marianne Mork, kommunikasjonsrådgiver, Innovasjon Norge
  Mob: 414 49 747
  E-post: marianne.mork@innovasjonnorge.no

  Les også: Landsdekkende såkornfond til Bergen og Nord-Norge (NFD)