Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Brasil er modent for nye norske sjømatprodukter

  Sjømatrådet inviterte Kronprinsen, næringsminister Monica Mæland og statssekretær Amund Drønen Ringdal for å være med på lanseringen av nye norske klippfiskprodukter
  Sjømatrådet inviterte Kronprinsen, næringsminister Monica Mæland og statssekretær Amund Drønen Ringdal for å være med på lanseringen av nye norske klippfiskprodukter – mer tilrettelagt for den moderne forbrukergruppen.Tom Hansen
  Norge har i 170 år eksportert klippfisk til Brasil, men de siste årene har markedsandelene falt. For å snu skuta lanserte Kronprinsen i dag nye norske klippfiskprodukter – mer tilrettelagt for den moderne forbrukergruppen.

  Klippfisk har en sentral plass i Brasils matkultur. Det finnes derfor svært gode markedsmuligheter i det Sør-Amerikanske landet for norske klippfiskprodusenter, som er villige til å tenke nytt når det gjelder markedsorientering. På den annen side har det vært utfordrende de siste årene å fange opp nye trender i det brasilianske markedet.  

  - Utviklingen har vært enorm i Brasil de seneste årene og det har skjedd en dramatisk endring i sjømatmarkedet. Nye og mer praktiske klippfiskprodukter har kommet inn i markedet og utfordret Norges dominerende posisjon. Det tradisjonelle produktet vi har sendt fra Norge til Brasil, som innebærer flere dager utvanninger er ikke lenger like etterspurt i en travel hverdag, sier Helle Moen som leder Innovasjon Norges kontor i Brasil.

  Allikevel, markedet for saltede og tørkede fiskeprodukter i Brasil vokser. Norsk klippfisk er ikke med på denne veksten og taper derfor markedsandeler. Historisk har vi hatt en markedsandel på nærmere 80-90 prosent, men i 2014 var norsk markedsandel under 50 prosent, og nye internasjonale aktører har de siste årene tatt betydelige markedsandeler.

  Tilnærmet all sjømateksport fra Norge til Brasil er klippfisk. Målt i verdi var Brasil Norges 17. viktigste sjømatmarked i 2014 og eksportverdien nådde 1,06 mrd. kroner.

  Nye og mer markedsorienterte produkter

  Forbrukerne i Brasil er blitt mer kresne og har mindre tid til lang forberedelsestid på klippfisk. Markedet og forbrukerne etterspør derfor mer praktiske produkter.

  - De fleste brasilianere vet at bacalhauen kommer fra Norge, og vi har et godt utgangspunkt for å begynne å ta igjen markedsandeler basert på kjennskap og preferanse. En satsing på merkevarebygging og tilpasning til den moderne brasilianske forbruker er helt avgjørende for at norsk klippfisknæringen skal kunne ta tilbake markedsandeler i dette viktige klippfiskmarkedet, sier sjømatekspert Renata Prado fra Innovasjon Norges Brasilkontor.

  De nye produktene som ble lansert av Kronprinsen tirsdag på et supermarked sentralt i Rio er ferdigkuttet og pakket i Norge og merket med opprinnelse.

  - Norske produsenter ser ut til å forstå behovet for å skape noe nytt for å opprettholde sin dominerende posisjon i Brasil. Forbrukeren etterspør bearbeidede produkter, og vi er villige til å betale en høyere pris for sertifiserte produkter med kvalitet og funksjonalitet, mener Prado.

  Muligheter også innenfor oppdrett og fiskeri

  Brasil har en relativt lite utviklet fiskerisektor og begrenset fiskeoppdrett, men det som er overraskende er at Brasil faktisk er en betydelig produsent av oppdrettsfisk (Tilapia).

  - Det er en betydelig næring, så det er åpenbart muligheter her. Det er rett og slett «too big to ignore», sier Stein-Gunnar Bondevik, leder av vårt kontor i Troms og Svalbard. Han er i Brasil for en seks ukers periode og ser betydelige markedsmuligheter for norske bedrifter særlig innenfor leverandørindustrien.

  Fiskeoppdretten i Brasil er ikke profesjonalisert, og nettopp derfor er det enorme muligheter for norsk teknologi i forhold til å øke lønnsomheten og kvaliteten i alle ledd i verdikjeden.

  - Norske bedrifter kan bidra til utviklingen med kunnskap og kompetanse. Vi må være på nå og ta tak i de markedsmulighetene som er i Brasil og posisjonere oss med den «know how» og spisskompetanse vi besitter som følge av vår egne oppdrettsnæring, sier han.  – Dette er midt i hjertet av det vi driver på med, som er å bringe norsk spisskompetanse fra et lokalt og nasjonalt marked ut i et internasjonalt marked.