Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Forskningsrådet og Innovasjon Norge går sammen om to nye stillinger for å styrke næringslivets muligheter i utlandet

  Anita Krohn Traaseth og Arvid Hallén undertegnet en avtale om felles stillinger i går. Her er de flankert av fiskeriminister Elisabeth Aspaker og næringsminister Monica Mæland. Foto: Innovasjon Norge.
  Arvid Hallén og Anita Krohn Traaseth undertegnet mandag en avtale om å opprette fellesstillinger i Sør-Afrika og Brasil. De som fyller stillingene skal hjelpe norske bedrifter lokalt og arbeide for å etablere samarbeidsordninger med disse landene.

  ‒ Det er effektivt og logisk at vi går sammen om disse stillingene, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

  ‒ Forskningsrådet og Innovasjon Norge jobber begge for å styrke det kunnskapsintensive næringslivets muligheter i utlandet, men vi har forskjellige kjerneområder. Vi er mer rettet mot forskning og utvikling på et tidlig stadium mens Innovasjon Norge jobber med utvikling og kommersialisering av løsninger og teknologi som har kommet litt lengre, sier Hallén.

  ‒ Vi spiller samme ballspill, men jobber på litt ulike deler av banen, sier Krohn Traaseth.

  ‒ Svært mange av Norges aller mest innovative bedrifter har fått støtte både av Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Gjennom felles stillinger prøver vi å skape bedre flyt for bedriftene vi hjelper, sier hun.

  Forskningsrådet og Innovasjon Norge har allerede hatt felles stilling i Japan, India og Singapore i flere år. Stillingen i Japan opprettholdes og stillingene i India og Singapore blir videreført.

  ‒ Når vi utvikler ordningen er det fordi vi lykkes bedre når vi jobber sammen med Forskningsrådet, sier Krohn Traaseth.

  ‒ Mye av næringslivet i disse landene er kunnskaps- og teknologiintensivt. Det gir oss faglig tyngde å samarbeide med Forskningsrådet og kunne trekke på deres apparat.

   ‒ Og det er viktig for oss å kunne trekke veksel på kompetansen, ekspertisen og nettverket til Innovasjon Norge når det gjelder blant annet kommersialisering og markedstilgang, sier Hallén.

  Stillingene går inn i strategiene til både Innovasjon Norge og Forskningsrådet, som begge ønsker å styrke norsk næringsliv i utlandet. De som skal fylle stillingene vil jobbe for å bedre forskningssamarbeidet og skaffe norske bedrifter markedstilgang, kontakter og nettverk.

   

  Kontaktpersoner:

  Innovasjon Norge
  Kristin Welle-Strand, leder kommunikasjon og PR
  Mob  934 58 303, e-post: krwel@innovasjonnorge.no