Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Fortsatt gode muligheter for norsk næringsliv i Brasil

  Brasil er inne i en krevende økonomisk tid, men det bør ikke skremme norske selskaper som ønsker å etablere seg i landet. Snarere tvert i mot.

  De økonomiske pilene i Brasil peker nedover, men dystre spådommer til tross; nye tall viser at norsk næringsliv stadig øker sine investeringer i Brasil. Norske selskaper investerte 32 prosent mer i landet i 2014, enn i 2013.

  - Her er det muligheter i olje, gass og offshore, men også innen flere sektorer som sjømat og akvakultur, fornybar energi og cleantech, og ikke minst IKT som har en sterk vekst i Brasil, sier Helle Moen, leder for vårt kontor i Rio.

  Kronprinsen åpnet næringsseminar

  Mer enn 400 representanter fra brasiliansk næringsliv hadde tirsdag møtt opp for å diskutere videre muligheter for samarbeid mellom Norge og Brasil, med den norske næringslivsdelegasjonen som nå befinner seg i Rio.

  - Dagens seminar er på mange måter høydepunktet i løpet av vårt besøk. Her samles representanter fra globalt næringsliv, politikk, akademia og myndigheter. Det er en utmerket mulighet til å dele brasilianske og norske perspektiver, og sammen komme fram til gode ideer og arenaer for samarbeid i framtiden. Nært samarbeid i privat sektor, mellom ulike industrier og næringsliv, vil bidra til nye ideer, kunnskap og bedre løsninger som gavner økonomisk utvikling og innovasjon. Dette seminaret gir et godt fundament å bygge videre på, sa Kronprinsen i sin tale da han tirsdag åpnet næringslivsseminaret.

  Den store deltakelsen viser at det er stor interesse fra begge sider for å se på videre samarbeid og nye muligheter.

  -  Brasil er, og kommer til å være, et viktig land for norsk næringsliv. Norske bedrifter bidrar til å skape arbeidsplasser og verdier gjennom sine aktiviteter og investeringer i Brasil. Det har også vært budskapet mitt i møte med brasilianske myndigheter, sier næringsminister Monica Mæland på sitt to dagers besøk til verdens syvende største økonomi.

  Positive tall fra 2014

  Tall fra 2014 viser at til tross for markedsnedgangen som fant sted i fjor, var det faktisk en vekst i investeringene fra norske selskaper på 32 prosent fra 2013. Totalt har de norske bedriftene investert over 24 milliarder dollar, og har ansatt mer 22.000  mennesker i Brasil.

  - Brasil er fremdeles verdens største offshoremarked, der flere enn 100 norske bedrifter tenker langsiktig og holder ut. Det skal investeres mer, og norske bedrifter med gode løsninger og fokus på etikk og bærekraft vil spille en rolle også i fremtiden, sier Helle Moen.

  Norske selskaper har brukt mer enn 20 millioner USD på forskning og utvikling i Brasil. Dette er spesielt viktig i og med at utviklingen i markedet krever nye produkter og tjenester.

  Godt omdømme

  Brasil gjennomgår en av de dypeste økonomiske krisene i nyere tid, med stagnasjon på -3 prosent av BNP i inneværende år. Dette har så langt ført til et underskudd i statsbudsjettet og økende arbeidsledighet.

  - I denne perioden kan norske bedrifter ha et fortrinn på grunn av sitt gode omdømme opparbeidet gjennom mange år. Man kan finne muligheter til å inngå partnerskap basert på kompetanse, men også omdømme og etikk. Det er ekstremt viktig med et langsiktig perspektiv i Brasil, det er et utfordrende marked, men det er fullt mulig for norske bedrifter å gjøre business her, sier Helle Moen

  Muligheter i nye sektorer

  Det brasilianske IKT-markedet er regnet som verdens fjerde største IKT-marked, og det er i dag mer enn 260 millioner mobillinjer i Brasil. Det er foreløpig ikke mange norske selskaper innen IKT-sektoren i landet, men interessen er økende, spesielt fra sektorer knyttet til medier og spillteknologi.

  Det er flere mobiltelefoner enn mennesker i Brasil og det selges årlig like mange smarttelefoner som i USA. Mobile løsninger tar over, og brasilianerne er lynkjappe med å ta i bruk sosiale medier. Også spillteknologi-sektoren vokser raskt i landet.

  - Brasil er ikke for nybegynnere. Landet ligger som nummer 116 på «World Bank’s Ease of Doing Business», mens Norge er nummer ni. Derfor er det viktig å tenke langsiktig. Søk råd fra erfarne folk på veien og ikke undervurder kompleksiteten, avslutter Moen.  

  Råd fra Innovasjon Norge:

  1. Du må bygge opp tillit med samarbeidspartnere, og være klar over at dette tar tid

  2. Det er nødvendig med lokal tilstedeværelse

  3. Vær obs på korrupsjonsutfordringer

  4. Kjennskap til kulturen

  5. Sjekk den norske “nettverks-konsulenten”. Be om referanser fra tidligere arbeidsforhold, og sjekk dem!

  6. Gode råd er viktigst i begynnelsen. Snakk med oss i Innovasjon Norge på forhånd!