Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Fronter norsk teknologi og bærekraft i Paris

  I disse dager er verdens maktelite og miljøforkjempere samlet i Paris for å skape løsninger på verdens klimautfordringer. Til stede er også Innovasjon Norge med åtte norske bedrifter, som alle har kompetanse og teknologi som kan være med å løse noen av de globale samfunnsutfordringene.

  - Vi er her for å fremme Norge som destinasjon for datasentre, og sammen med åtte norske innovative bedrifter sondere samarbeids- og markedsmuligheter for norsk teknologi og kompetanse. De representerer kjente, klassiske teknologier som vindkraftparker og andre clean-tech-løsninger, men også mindre selskaper som jobber med å skape bærekraftige forretningsmodeller, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

  De norske bedriftene som deltar i Innovasjon Norges delegasjon er Moonwalk, Zaptec, Dynatec, SoCentral, Havgul, Sigla, Scandinavian Design Group med konseptet Trippel og Telemark Technologies.

  Bærekraft som konkurransefortrinn

  Parallelt som klimaforhandlingene går for fullt i den franske hovedstaden arrangeres også Sustainable Innovation Forum (SIF). Innovasjon Norge er strategisk partner på SIF, som arrangeres av Climate Action og støttet av United Nations Environment Programme (UNEP). Det er sjette gang forumet arrangeres og mer enn 800 internasjonale aktører deltar.

  - Målet er å erfare hva som foregår i Paris disse dagene, og få bedre kunnskap om hvilke miljøer og arenaer som er viktig for å få satt Norge ennå tydeligere på kartet for å utvikle nye bærekraftige løsninger. Vi bringer også bedrifter sammen for å mingle, dele erfaringer og kanskje inngå samarbeid, sier Inger Solberg, divisjonsdirektør for Bærekraft i Innovasjon Norge.

  Hun trekker videre fram at Innovasjon Norge legger økt vekt på bærekraftige løsninger som et konkurransefortrinn for å styrke norsk næringsliv, skape nye markedsmuligheter og vekst. Spesielt trekker hun fram at selskaper ikke kun må bli målt på hvor mye profitt de skaper, men også på bakgrunn av hvordan de bidrar til å skape bærekraftige og samfunnsmessige verdier. For å gjøre denne kulturendringen må samfunnet utvikle ny forståelse og kompetanse, og nye systemer, forretningsmessige strategier og mekanismer for prissetting og leveranse av varer og tjenester.

  - Vi ønsker å teste om SIF er en fin mulighet til å profilere norsk næringsliv som en attraktiv samarbeidspartner. Vi har også et håp at de åtte bedriftene vi har med oss treffer aktører her som de kan utvikle et videre samarbeid med, fortsetter Solberg.

  Internasjonalt samarbeid for langsiktige løsninger

  En rekke norske bedrifter har allerede utviklet klimavennlige løsninger og ligger i front på enkelte områder. Innovasjon Norge gjør sitt for å få dette ut til markeder i hele verden.

  - Vi vet at det er fullt mulig å kombinere økonomisk vekst med redusert miljø- og klimapåvirkning. Den nye klimarapporten som ble publisert i fjor påpeker at dagens globale utfordringer også er nye markedsmessige muligheter som kan bidra til å bedre klimautfordringene, sier bærekrafts-direktøren.

  Innovasjon Norge har som hovedmål å bidra aktivt til verdiskaping for norske små- og mellomstore bedrifter, og søker å støtte utviklingen av bærekraftige virksomheter fra tegnebordet og hele veien til globale markedsplasser.

  - Vi må akseptere det faktum at utfordringene er store. Det er dog viktig å få næringslivet med – samtidig som vi må akseptere at det ikke er noen raske løsninger. Det er gjennom internasjonalt samarbeid at vi vil finne langsiktige, gode løsninger på de globale utfordringene, sier Solberg.