• EN
 • Logg inn
 • Bedriftene: Derfor er vi i Paris

  «Vi visste ikke hvem andre som skulle være med da vi takket ja, men var trygge på at Innovasjon Norge-teamet alene eller utfylt av andre, ville være gode ballspillere. Det er viktig å forstå de store problemene verden står overfor bedre. Når vi legger forståelsen av disse sammen med Norges 'urettferdige fortrinn', vil vi lettere se hvor vi må rette innsatsen sammen.»
  Kenneth Winther fra Moonwalk

  «Vi ser store globale forretningsmuligheter innen miljø- og klimateknologi. COP21 og SIF15 er svært viktige arenaer som praktisk talt former framtidens marked og bringer sammen aktører som kan skape og iverksette nye ideer. Årets samling viser med all tydelighet at små selskap fra små land slik som Norge fort kan introdusere produkter og løsninger som har globalt nedslagsfelt og påvirkning. Internt i den norske delegasjonen har vi allerede sett flere muligheter som bør utforskes."
  Brage W. Johansen fra Zaptec

  «Vi ønsker en bedre forståelse av hvilken posisjon Oslo kan ha som globalt eksempel på bærekraftig byutvikling og lære hvordan vi kan tenke nytt om byplanlegging. Ved å ta tak i de store samfunnsutfordringene er det mulig å mobilisere de beste ressursene i et samfunn. Det gir uante muligheter for innovasjon og nyskaping.»
  Thomas Berman fra SoCentral

  «Det viktige med SIF er å knytte kontakt med mennesker som har fokus på et stort prosjekt som overlever oss selv. Motivasjonen for vårt prosjekt er å bidra med noe som er nyttig for mange - helst hele menneskeheten. Håpet er å bidra med mer enn ord.»
  Josef Filtvedt fra Dynatec

  «Vi er her for å bli kjent med de andre norske bedriftene og lære om det franske innovasjonssystemet. På SIF håper vi å bli oppdatert på ny bærekraftig innovasjon mer generelt.»
  Anne Jorun Aas fra Sigla

  «Vi er her for å møte personer som kan bidra til at vår bedrift utvikler seg videre, og få ny kunnskap om satsing på miljøteknologi og aktører innenfor dette området. Bli kjent med norske aktørene som mulige samarbeidspartnere i framtiden».
  Torgeir Strand fra Telemark Technologies

  I tillegg var Harald Dirdal fra Havgul clean Energy og Mads Bruun Høy fra Scandinavian Design Group og Trippel med i den norske delegasjonen.