Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Fullt hus for omstilling

  - Jeg hører ikke depresjon, jeg hører mest muligheter. Det sa styreleder Per Otto Dyb i Innovasjon Norge da han oppsummerte paneldebatten om innovasjonspolitikk og omstilling. Debatten i regi av Innovasjon-Norge under Arendalsuka samlet en fullsatt sal.  

  Hvordan skal norsk innovasjonspolitikk bidra til å løfte Norge fra særstilling til omstilling? Tett på 130 interesserte var tilstede da Innovasjon Norge inviterte til innovasjonspolitisk debatt i Arendal torsdag. Før debatten innledet Silje Aspholm Hole, direktør for innovasjonspolitikk i Innovasjon Norge, med å peke på noen av de globale endringene som nå også påvirker norsk økonomi.

  - Nei! Det var det samstemmige svaret både fra salen og panelet da debattleder og Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth spurte om vi i dag har en sterk nok fornyingstakt. Synspunktene ble utdypet i paneldebatten som fulgte:

  Tankekors
  - Som oljeanalytiker er det min rolle å peke på de endringene som finner sted. Ikke alle vil innse disse, og det er den største utfordringen, fastslo Thina Saltvedt, senioranalytiker makro/olje i Nordea. Hun minnet om at Saudi-Arabia - verdens største oljeprodusent - har gjort det klart at landet selv ikke vil forbruke olje om 20 år.

  – Det bør være et tankekors! Det vi trenger er flere miljøvennlig energikilder. Vi må dessuten også bli flinkere til å få fram de suksesshistoriene vi har. Det vil også bidra til å utløse mer kapital til de som vil satse, sa Saltvedt.

  Også stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn fra Venstre bidro til å dempe det som måtte være av framtidige oljeoptimisme.
  - De som for kort tid siden drømte om å gå lenger ut og nord etter olje skal bare glemme det. Det gir ikke dagens priser grunnlag for. Samtidig er det som nå skjer et mulighetsbilde, påpekte han.

  Sammenheng
  Håkon Haugli, administrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Abelia, mente på sin side at det  beste som kunne skje oss var at behovet for omstilling kommer nå.
  - Vi visste det ville komme. Interessen for nyetablering er stor. Nå er det viktig at vi klarer å se alle de virkemidlene vi har for næringsutvikling i sammenheng, sa Haugli. Forskning og kommersialisering var andre stikkord han ga som viktig for omstillingen.   

  Tilpasning
  Erik Tønnesen, tidligere gründer og nå leder for Skagerak Capital, var imidlertid ikke enig i bruken av omstillingsbegrepet:
  - Omstilling er sterkt. Tilpasning er et bedre ord. Fallet i oljeprisen har bidratt til effektivisering. Men vi må ikke se på det som krise, påpekte han. 
  - Vi må dessuten ta vare på alle de flinke folkene som nå må gå ut av oljeindustrien. Vi må sørge for at de ikke blir på NAV, sa Tønnesen.

  Kompetanse
  Også styreleder Per Otto Dyb i Innovasjon Norge påpekte viktigheten av at vi tar vare på den kompetansen som oljen har gitt oss:
  - Vi skal ikke bort fra oljenæringa. Den har faktisk gitt oss noe av det meste spektakulære som er skapt i Norge.  Den kompetanse må vi sørge for å bruke framover, avsluttet han.

  Ser muligheter
  Silje Hole - ansvarlig for debatten i regi av Innovasjon Norge - er fornøyd med det engasjementet og den store interessen for arrangementet:
   - Debatten viste det vi i Innovasjon Norge opplever overalt i landet: vi er offensive og ser nye muligheter. Næringsaktørene lar seg ikke skremme av endringene som lavere oljepris medfører.

  - I paneldebatten og fra salen fikk vi viktige innspill om hva slags virkemidler og innovasjonspolitikk som er viktig fremover. Dette vil vi bruke i vårt arbeid med å gi regjeringen innovasjonspolitiske råd og i å forbedre Innovasjon Norges arbeid, sier Hole.