Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Gi oss dine råd om bedrifters behov i internasjonale markeder

  Har du meninger om, og vil gi oss råd til hvordan vi kan videreutvikle Innovasjon Norges internasjonale tilstedeværelse og tjenester? 

  Norsk næringsliv står overfor et gjennomgripende behov for omstilling. Økt evne og fokus på internasjonalisering er avgjørende for Norges jakt på den nye særstillingen. Ett av Innovasjon Norges viktigste oppdrag er å bidra til verdiskaping ved å bistå norsk næringsliv, nye og etablerte bedrifter og næringer, med å realisere internasjonal vekst.

  Som en naturlig del av vår egen omstillingen går vi nå i høst gjennom vår internasjonale virksomhet og vår internasjonale rolle. Målet med gjennomgangen er å sikre at vårt tilbud internasjonalt er relevant og målrettet for våre kunder. Resultatet av prosjektet vil inngå i Innovasjon Norges nye strategi fra 2016. Denne undersøkelsen er et ledd i dette arbeidet og fokuserer på kundehovet. Vi ber om ditt syn på hva din bedrift har behov for av hjelp for å lykkes internasjonalt. Hva er viktigst og hva er mindre viktig i tiden fremover?  

  Dine innspill er viktige for oss. Undersøkelsen tar 5-10 minutter og behandles anonymt. Tusen takk for hjelpen! 

  For spørsmål, kontakt:

  Rolf H. Sørland
  E-post: 
  Rolf.H.Sorland@innovasjonnorge.no 

  Svend Haakon Kristensen 
  E-post: 
  Svend.Haakon.Kristensen@innovasjonnorge.no

  Delta i undersøkelsen!