Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Har du innspill til gründersatsningen?

  Thinkstock Photos
  I dag er det innspillsmøte til regjeringens gründerplan som kommer i år.  Du har anledning til å gi dine råd til hvordan Norge best skal ruste seg for framtida. 

  - Norge må omstille seg for å være rustet for fremtiden. Vi trenger flere gode gründere til å bygge lønnsomme og bærekraftige bedrifter, sier næringsminister Monica Mæland.

  En vanlig utfordring for gründere er tilgang på penger i de tidlige fasene. Vi må legge til rette for at de kan satse på egne ideer. For fremtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, sier næringsminister Monica Mæland.

  Det første innspillsmøtet til regjerningen gründerplan arrangeres i Bergen i dag.   Næringsminister Monica Mæland og statssekretær Dilek Ayhan samler gründere, kapitalaktører, kommersialiseringsaktører og representanter fra det offentliges investeringstjenester til innspillsmøter over hele landet. Gründerplanen skal regjeringen legge fra i løpet av 2015.

  Styrker innovasjon og nyetablering

  Næringsministeren mener det er avgjørende at Norge er et godt land for å starte og utvikle ny virksomhet.

  - Ofte er det gjennom nyetablerte og raskt voksende bedrifter at nye ideer og produkter kommer inn i markedet. Regjeringen vil styrke innovasjon og nyetablering i alle deler av landet, sier Mæland.

  Innovasjon Norge opplever en stor økning i antall som ønsker å begynne egen virksomhet.  Tendensen ser vi over hele landet. Det blir stadig mer attraktivt å være gründer. Antall som sier gründerskap gir status har økt fra 59 prosent til 83 prosent i perioden 2003 til 2014.

  - Vi vil tilrettelegge for denne oppblomstringen av skapertrang og kreativitet slik at nye løsninger og aktører kan bringe landet framover.  Innovasjon Norge skal gjøre det enklere å bli gründer, lover direktør for Gründer og oppstartbedrifter, Bård Stranheim. 

  Næringsministeren ønsker mange innspill til arbeidet med gründerplanen, og oppfordrer deg til å sende inn skriftlige innspill til Nærings- og fiskeridepartementet ved postmottak@nfd.dep.no. Disse innspillene vil være offentlige.