Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Historiske handelsbånd baner vei for store muligheter i Brasil

  Jesus-statuen som ser over Rio de Janeiro
  Rio de Janeiro.Foto: Thinkstock
  Brasil og Norge har en lang historie som handelspartnere. Neste uke er HKH Kronprins Haakon og næringsminister Monica Mæland i Rio med en stor norsk næringslivsdelegasjon. Formålet er å synliggjøre nye muligheter for norsk næringsliv og støtte norske og brasilianske virksomheter i videre samarbeid.

  Programmet for den norske næringslivsdelegasjonen til Rio starter mandag 16. november og avsluttes tirsdag 17. november. Mer enn 70 deltakere fra ca. 40 norske bedrifter deltar på delegasjonsreisen, som vil ha fokus på olje og gass, maritim næring, offshore, fornybar energi, sjømat og oppstartsselskaper.

  Tenker langsiktig

  - Brasil er en viktig partner for Norge, og det har landet vært i over 170 år. Det er viktig at vi fortsetter å styrke forholdet ytterligere. Dette besøket skaper en god arena for utveksling av ideer, teknologi og samtaler for utvikling og samarbeid mellom brasilianske og norske bedrifter, sier Helle Moen, direktør for Innovasjon Norge i Brasil.

  Brasil er Norges viktigste samarbeidspartner i Latin-Amerika, og er et stadig viktigere land for norsk industri og næringsliv. Allerede på begynnelsen av 1800-tallet handlet Norge og Brasil med klippfisk og kaffe. I dag er klippfisk og bacalao en sentral del av den brasilianske kulturen, og nordmenn er blant de største forbrukerne av kaffe.

  Klippfisk og kaffe er fortsatt viktige for handelen mellom Norge og Brasil, men det siste tiåret har olje, gass og maritim sektor dominert handelen.

  Nye muligheter

  Ifølge en investeringsrapport fra 2014, utgjør norske næringslivsinvesteringer i Brasil til sammen om lag 175 milliarder kroner.  I tillegg til norske næringslivsinvesteringer har Statens pensjonsfond utland (SPU) i 2014 investeringer på tilsammen 80 milliarder i Brasil. Avhengig av hvilke kriterier som legges til grunn, er det mellom 80 og 160 norske bedrifter representert i Brasil, og ved utgangen av 2013 sysselsatte 83 norske selskaper i Brasil til sammen cirka 18 750 personer.  

  - Vi ser at det er interesse for det brasilianske markedet, også fra andre næringer enn industri, offshore og olje og gass. Fornybar energi, sjømat, havbruk, IKT og robotikk er nye satsinger, sier Moen, som har vært leder for Innovasjon Norge i Rio de Janeiro i fire år.

  Øker sjansen for suksess

  Innovasjon Norge i Rio gir råd og legger til rette for norske bedrifter som ønsker å etablere seg eller ser på andre muligheter for samarbeid i Brasil.

  - Vi hjelper norske bedrifter med markedsundersøkelser og analyser, søker etter lokale partnere og bistår med etableringen av selskaper og jobber sammen med bedriftene for å finne riktig markedsstrategi for Brasil, forklarer Moen.

  Innovasjon Norge i Rio har 10 ansatte, to norske og åtte lokalt ansatte. Siden 2007 har kontoret også hatt en «soft landing space», noe som gir norske bedrifter en myk landing i det brasilianske markedet. Flere enn 50 norske bedrifter har benyttet seg av ordningen.

  - Vi gir tilgang til råd og kunnskap om markedet, samt praktisk og administrativ støtte til norske selskaper som ønsker å etablere seg i Brasil. Ved å skape rom og muligheter til at de kan bruke tiden sin på markedsføringstiltak i stedet for unødvendige praktiske utfordringer øker sjansen for suksess, sier Moen.

  Her er hennes råd til bedrifter som ønsker å satse i Brasil:
  1. Du må bygge opp tillit med samarbeidspartnere, og være klar over at dette tar tid
  2. Det er nødvendig med lokal tilstedeværelse
  3. Vær obs på korrupsjonsutfordringer
  4. Kjennskap til kulturen
  5. Sjekk den norske «nettverks-konsulenten». Be om referanser fra tidligere arbeidsforhold, og sjekk dem!
  6. Gode råd er viktigst i begynnelsen. Snakk med oss i Innovasjon Norge på forhånd!