Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Ingen planer om ny nedbemanning som følge av økning i lederlønninger

  Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge
  - Det er ingen planer om ny nedbemanning som følger av endringer i lederlønninger i selskapet, sier Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.Foto: Jo Michael
  Innovasjon Norge har det siste året vært gjennom en omfattende omstilling og restruktureringsprosess. Dette er en prosess hvor Innovasjon Norge både kutter og investerer for fremtiden. Det er imidlertid ingen planer om ny nedbemanning i selskapet basert på økning i lederlønninger. Lønnsoppgjøret 2015 for ledere utenfor overenskomst resulterte i 2,4 % økning, mot 2.8 % for øvrige ansatte i Norge.

  -Først og fremst, det er ingen planer om ny nedbemanning som følge av endringer i lederlønninger i selskapet. Dette vil aldri være et argument for nye kutt. Det er heller ikke lønnsgalopp som har preget Innovasjon Norge i omstillingsåret 2015, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. 

  Ny ledelse i Innovasjon Norge tilstreber åpenhet

  Ledelsen anser ikke at opplysninger referert til i media i dag representerer bekymringsfull informasjon, men omhandler nødvendige grep i første fase av selskapets omstilling. Innovasjon Norge har siden høsten 2014 gitt offentlig innblikk i selskapets omstilling- og endringsprosjekter, sist beskrevet i Status, omstilling og nedbemanning 2015 i Innovasjon Norge

  - Vi går gjennom en omfattende omstillingsprosess hvor vi både kutter og investerer for fremtiden. Vi har også måttet gjøre nødvendige investeringer i nye ledere og ny kompetanse for å i det hele tatt være i stand til å lede og gjennomføre omstillingen vi står i, fortsetter Krohn Traaseth. 

  Innovasjon Norge har hatt økte lønnskostnader på ledersiden som følge av første fase av omstillingen, og i lønnsoppgjøret 2015 for ledere utenfor overenskomst ble endelig resultat 2,4 % økning, mot 2.8 % for øvrige ansatte i Norge. Andre årsaker til økning i lederlønn: 

  • Stort behov for å sikre rett kompetanse på ledernivå for å gjennomføre omstillingen.
  • Ny øverste ledergruppe endret fra 6 i antall til 11.
  • Ny toppledelse har videre justert enkelte ledere og nøkkelpersoner med utvidet ansvar, som er sentrale i arbeidet med å drive omstillingen.
  • Mål om å redusere antall ledere på nivå to fra 69 til 43 er implementert, men ikke fullt ut effektuert i våre systemer. Endelig tall på ledernivåene vil være klart i løpet av 2016.


  Skal hjelpe andre til suksess

  - Vi har økt fokus på å sikre harmonisering og riktige lønnsvilkår for våre ansatte, og jobber nå sammen med de tillitsvalgte for å etablere prinsipper for lønns- og stillingsinnplassering av ledere. Det er viktig å finne en balanse som sikrer viktig kompetanse. Det må samtidig tas hensyn til at Innovasjon Norge er et offentlig eid selskap, fortsetter Krohn Traaseth.

  - Vår hovedoppgave er å drive næringsutvikling; vi skal hjelpe andre med å oppnå suksess, og det er helt nødvendig at vi har rett kompetanse overfor våre kunder og kan møte de behovene vi ser i markedet. Det betyr at vi til enhver tid må sikre oss relevant kompetanse i form av gode medarbeidere. Gode medarbeidere er vår viktigste innsatsfaktor, og de konkurreres det om. For å sikre gode medarbeidere må Innovasjon Norge tilby markedsmessige vilkår, fortsette Krohn Traaseth.

  -Prinsippene skal danne grunnlag for justeringer både opp og ned i nivå og lønninger. Foreløpig har vi i praksis økte lønninger på grunn av nye rekrutteringer. Vi må til enhver tid tilpasse aktivitetene våre til de inntektene vi får fra våre oppdragsgivere, og vi kan naturligvis ikke utelukke ytterligere besparelser fremover. Et første prinsipp for slike omstillinger vil uansett alltid være at det skjer ved naturlig avgang, avslutter Krohn Traaseth.