Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • På lag med unge gründere

  Mangfoldet er stort når de beste studentbedriftene fra hele landet møtes under NM for Studentbedrifter 3. til 4. juni. Det er allikevel én ting studentene har til felles. En erfaring det ikke går an å lese seg til i en bok.

  Under NM for Studentbedrifter møter vi stort mangfold. Studenter fra NMBU stiller med nyskapende teknologi for innhenting og analyse av skogdata fra droner og satellitter, mens Vestfold-studenter har utviklet et sosialt nettverk som kobler potensielle treningspartnere.

  – Innovasjon Norge mener det er viktig å bygge en sterk gründerkultur i Norge. Da må vi ha de unge med på laget - og Studentbedrifter er svært viktig. Vi vil være med å bygge en gründerkultur som utnytter vår samlede kompetanse og rette den mot de behov som finnes i markedene, både nasjonalt og internasjonalt, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

  Innovasjon Norge bidrar med ekspertise

  Innovasjon Norge er en aktiv bidragsyter under NM for Studentbedrifter. Oscar Kipperberg, leder for omdømmesatsingen i Innovasjon Norge, holder foredrag for de unge gründerne om markedsorientering. Victoria Utheim, strategisk designrådgiver, skal lære høgskolelektorer, veiledere og ansatte i Ungt Entreprenørskap om forretningsmodellering. Spesialrådgiver Anne-Marie Kittelsen deltar i juryarbeidet og deler ut Profileringsprisen. 

  Får verdifull erfaring

  Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Bedriftene drives med støtte fra fagmiljøet ved høgskolen, og i tett samarbeid med mentorer og samarbeidspartnere fra lokalt arbeids- og næringsliv.  >

  – Erfaring med Studentbedrift er verdifull både for de som vil bli arbeidstakere og de som vil bli arbeidsskapere. Studentene får en grunnleggende forståelse for innovasjonsprosesser, de opparbeider seg nettverk og de får testet ut forretningsideene sine i trygge rammer, sier Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.  

  Ønsker mer entreprenørskapsopplæring

  Det var 549 personer som drev Studentbedrift i 2014. Omfanget har ligget stabilt på dette nivået i flere år.  

  – Høyere utdanning bør ta satsingen på entreprenørskap inn over seg og gi et bredt entreprenørskapstilbud til alle studenter. Det er utdanningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag å utdanne for et arbeids- og næringsliv i rask endring. Entreprenørskapskompetanse er helt vesentlig for fremtidens arbeidstakere og arbeidsskapere, sier Kåpvik.

   

  Kontakt:
  Spesialrådgiver Anne Marie Kittelsen,
  epost: ankit@innovasjonnorge.no, mobil 97705 564