• EN
  • Logg inn
  • Innovasjon Norge setter ned renten på lån

    Innovasjon Norge setter ned rentene på lån med flytende rente med inntil 0,30 prosentpoeng.

    I følge kredittdirektør Nils Roald i Innovasjon Norge er lavere innlånsrenter og lavere renter generelt bakgrunn for rentenedsettelsen.

    - Våre renter skal være godt tilpasset markedet, og alle våre betalende kunder vil automatisk få rentenedsettelsen uten å måtte ta egne initiativ, sier Roald.

    For nye lån vil rentenedgangen gjelde fra 29. september. For allerede løpende lån vil rentereduksjonen bli gjort gjeldende fra og med 1. november 2015.