Innovasjon Norge setter ned renten

 Johan Wildhagen/ Visitnorway.com
Johan Wildhagen/ Visitnorway.com
Innovasjon Norge har i dag besluttet å sette ned rentene med inntil 0,45 prosentpoeng. Rentenedsettelsene gjelder fra og med 8.april for nye lån og fra 1. juni for løpende lån.

Bakgrunnen for beslutningen om å sette ned utlånsrentene er den generelle renteutviklingen i Norge. - I tillegg ønsker Innovasjon Norge å fremstå med gode, markedstilpassede rentebetingelser overfor de bedriftene og det næringslivet vi skal være med på å utvikle, sier kredittdirektør Nils Roald i Innovasjon Norge. 

Han forteller at Innovasjon Norge hadde forberedt denne beslutningen i forkant av Norges Banks rentemøte 19. mars. - Vi har holdt oss litt avventende etter at Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret. Vi har likevel nå funnet det riktig å gjennomføre rentenedsettelsen, sier Roald.

Lån i ulike former og med ulik grad av risiko er noen av tilbudene som Innovasjon Norge har til bedriftsrettet næringsutvikling.  Rentebetingelsene spenner i dag fra rundt 3 til 6 prosent. For store deler av utlånstilbudet tilbys også lån hvor renten kan bindes i inntil 10 år. I følge Nils Roald har rentene på disse rentebindingslånene aldri vært lavere i Innovasjon Norge enn det de er etter denne siste rentenedsettelsen.

Alle berørte lånekunder vil i månedsskiftet april/mai få skriftlig melding om rentenedsettelsen fra Innovasjon Norge.

For mer informasjon kontakt:
Nils Roald, Kredittdirektør
Telefon: 906 29 954
E-post: Nils.Roald@innovasjonnorge.no

Bernt Ellingsen, Seniorrådgiver PR og kommunikasjon
Telefon: 905 77 277
E-post:beell@innovasjonnorge.no