• EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge setter ned renten

   Johan Wildhagen/ Visitnorway.com
  Johan Wildhagen/ Visitnorway.com
  Innovasjon Norge har i dag besluttet å sette ned rentene med inntil 0,45 prosentpoeng. Rentenedsettelsene gjelder fra og med 8.april for nye lån og fra 1. juni for løpende lån.

  Bakgrunnen for beslutningen om å sette ned utlånsrentene er den generelle renteutviklingen i Norge. - I tillegg ønsker Innovasjon Norge å fremstå med gode, markedstilpassede rentebetingelser overfor de bedriftene og det næringslivet vi skal være med på å utvikle, sier kredittdirektør Nils Roald i Innovasjon Norge. 

  Han forteller at Innovasjon Norge hadde forberedt denne beslutningen i forkant av Norges Banks rentemøte 19. mars. - Vi har holdt oss litt avventende etter at Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret. Vi har likevel nå funnet det riktig å gjennomføre rentenedsettelsen, sier Roald.

  Lån i ulike former og med ulik grad av risiko er noen av tilbudene som Innovasjon Norge har til bedriftsrettet næringsutvikling.  Rentebetingelsene spenner i dag fra rundt 3 til 6 prosent. For store deler av utlånstilbudet tilbys også lån hvor renten kan bindes i inntil 10 år. I følge Nils Roald har rentene på disse rentebindingslånene aldri vært lavere i Innovasjon Norge enn det de er etter denne siste rentenedsettelsen.

  Alle berørte lånekunder vil i månedsskiftet april/mai få skriftlig melding om rentenedsettelsen fra Innovasjon Norge.

  For mer informasjon kontakt:
  Nils Roald, Kredittdirektør
  Telefon: 906 29 954
  E-post: Nils.Roald@innovasjonnorge.no

  Bernt Ellingsen, Seniorrådgiver PR og kommunikasjon
  Telefon: 905 77 277
  E-post:beell@innovasjonnorge.no