• EN
 • Logg inn
 • INNOVASJONTALE OG DRØMMELØFT VERDEN RUNDT

  Viseadministrerende direktør Toril Ressem legger fram Innovasjon Norges seks anbefalinger for framtiden. Innovasjon Norge Sør Trøndelag
  Viseadministrerende direktør Toril Ressem legger fram Innovasjon Norges seks anbefalinger for framtiden.Innovasjon Norge Sør Trøndelag
  Nærings- og samfunnsaktører fra Stavanger i sør til Alta i nord har denne uka tatt del i oppsummeringen av Drømmeløft-mobiliseringen og Innovasjon Norges anbefalinger, til den omstillingen som næringslivet nå må gjennom. Innovasjonstalen og Drømmeløftet blir også markert i en rekke av de utenlandske markedene der Innovasjon Norges har kontor.

  Landet rundt og verden med! Nesten simultant ble Innovasjonstalen og Drømmeløft-rapporten presentert regionalt i inn- og utland i regi av Innovasjon Norges regionskontor. Innenlands er det gjennomført i alt elleve regionale arrangement, henholdsvis i Alta, Bergen, Bodø, Florø, Hamar, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund. I tillegg vil utlandskontorene gjennomføre tilsvarende arrangement i de viktigste markedene. Innovasjon Norge i Singapore har allerede gjennomført sitt, og denne uka gjør Milano-kontoret det samme. 

  Omstilling er budskapet

  Hovedbudskapet på samlingene har vært at norsk næringslivet må omstilles i en mer bærekraftig retning. I følge Drømmeløft-rapporten – der rundt 3500 aktører innen samfunn- og næringsliv har gitt sin innspill gjennom over 80 drømmeløftarrangement i inn- og utland – er norsk næringsliv selv forberedt på å klare omstillingen. Også Innovasjon Norge girer nå om for omstilling, og gir seks anbefalinger for innovasjonsrettet omstilling:

  1. Prioritere og satse på å utvikle noen utvalgte områder der vi allerede har stor kompetanse.
  2. Utvikle de store bedriftene og etablere flere små, men samtidig få flere av de små til å vokse.
  3. Innovere og omstille mer i det offentlige.
  4. Forenkle det offentlige tilbudet til dem som vil skape og endre, og samtidig bli mer markedsorientert.
  5. Nyttiggjøre oss all arbeidskapasitet i landet, og skape økt forståelse og satsing på sosialt entreprenørskap.
  6. Vise modig lederskap – det gjelder alt fra politikere til bedriftsledere.

  Les hele Innovasjontalen her

  Her er noen korte rapporter fra tre av de regionale arrangementene som er gjennomført denne uka:

  Drøm kan bli virkelighet i Stavanger

  F.v. Marit Karlsen Brandal (IN Rogaland), Anne Britt Bjørdal (IN Agder)

  F.v. Marit Karlsen Brandal (IN Rogaland), Anne Britt Bjørdal (IN Agder)

  Foto: Innovasjon Norge

  Agder- og Rogaland-kontorene til Innovasjon Norge stilte segbak et felles arrangement tirsdag i Det skjeve tårnet i Stavanger. Der fikk de rundt femti deltakerne servert både drømmer, dialog og underholdning. Selve arrangementsstedet beviser i seg selv at en drøm kan bli virkelighet. Tårnet ble nemlig bygget for å bevise at det var mulig å støpe på skrå tilsvarende foten på offshore betongplattformer.  I sin Innovasjonstale pekte direktør Hans Martin Vikdal på utfordringene og mulighetene med fokus på Agder og Rogaland. Den nye Innovasjon Norge-logoen, løfter, omstilling og omorganisering var også tema som ble diskutert. Til stede var også samtidsrettede bedrifter fra Agder og Stavanger som ble utfordret på hvordan regionen vil se ut i 2030.

  - Det som var spesielt flott var at disse bedriftene opprettet en god dialog i etterkant av møtet. Det kan bli spennende utfall, sier direktør Marit Karslen Brandal ved Innovasjon Norges kontor i Rogaland.

  130 i Trondheim

  Distriktskontorene til Innovasjon Norge i Nord- og Sør-Trøndelag arrangerteonsdaget felles arrangement på Prinsen Kino i Trondheim. Blant de 130 deltakeren var fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, som også er styreleder i Innovasjon Norge Sør-Trøndelag, Han presenterte et framtidsscenario fra 2029, på hans 60-årsdag, og beskrev hva som skulle til for å komme dit, som utvikling av forskningslaboratorium og innsats fra Innovasjon Norge.

  - Trøndelag har en spesiell forutsetning for å utgjøre en forskjell. Vi har teknologi, matproduksjon og Nobel-pris i medisin. Uten Trøndelag på laget blir det ikke mye grønn vekst, sier direktør Vigdis Harsvik ved Innovasjon Norge Sør- Trøndelag.

  Bærekraft i ØStfold

  I Sarpsborg ble Innovasjonstalen satt i et lokalt perspektiv, med bærekraft som tilnærming.

  Inger Solberg holdt årets innovasjonstale i Østfold.

  Inger Solberg holdt årets innovasjonstale i Østfold.

  Foto: Innovasjon Norge

  De store og mer framtidsrettede valgene er tema for årets Innovasjonstale. Etter 40 år med velstand må Norge legge om den økonomiske veksten i en mer bærekraftig retning, som har vært utgangspunktet for Innovasjon Norges arbeid med Drømmeløftet.

  Divisjonsdirektør Inger Solberg holdt årets Innovasjonstale i Østfold, supplert med gode innovasjonshistorier fra lokale aktører.

  - Østfold har store fortrinn for bioøkonomi med store jordbruks- og skogbrukstradisjoner, kombinert med innovativt næringsliv med tung kompetanse. Jeg blir kjempeskuffet om ikke denne regionen klarer å kapitalisere på disse mulighetene. Grip utfordringen, var budskapet fra Inger Solberg, direktør for bærekraft I Innovasjon Norge.

  - Flere gründere må tenke vekst for å drive Norge fremover. Norske lokomotiver må lære av andre miljøer, som vi for eksempel ser i Silicon Valley. Samarbeid i og mellom klynger, gjerne på tvers av bransjer, er en effektiv strategi for nyskaping i bedrifter som er for små alene. Samarbeid er den nye konkurransen, hevder Solberg.