Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Kulturell konkurransekraft styrkes

  Et nytt næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring skal styrke Norges konkurransekraft globalt.  – Norge et har stort, men uutnyttet konkurransefortrinn, sier Margit Klingen Daams, ansvarlig for kulturell og kreativ næring i Innovasjon Norge.

  I forrige uke presenterte kulturminister Thorhild Widvey medlemmene i det nye næringspolitiske rådet for kulturelle og kreative næringer. Rådet skal blant annet se på hvordan norsk kunstnerisk innhold når ut til publikum, og hvordan inntektene kan gå tilbake til norske bransjer og investeres i morgendagens talent.

  - Norge har et høyt produksjonsvolum innen kulturell og kreativ sektor og en solid offentlig grunninvestering som sikrer både bredde og mangfold. Dette gir oss et stort, men til nå uutnyttet konkurransefortrinn. Spørsmålet er hvordan vi skal få produktene ut i markedet og hva som må til for å skape økt vekst innen kulturell og kreativ sektor. Hvilke grep vi som nasjon må ta for å nyttiggjøre oss dette store potensialet er viktig å ta tak i, sier Margit Klingen Daams, ansvarlig for kulturell og kreativ næring i Innovasjon Norge

  Medlemmene i det nye rådet har solid nasjonal og internasjonal erfaring innen dataspill, musikk, film, design, arkitektur, litteratur, IKT og finans. Blant dem er seriegründer Bente Sollid Storehaug og Rolf Assev,IT-gründer og  partner i Startup Lab. Professor Anne-Britt Gran fra BI:Centre for Creative Industries er rådets sekretær.

  Økt behov for kreativ kompetanse

  I årene som kommer må vi ruste Norge for framtida ved å satse på nye næringer. Med et stort omstillingsbehov både i privat og offentlig sektor vil behovet for kreativ kompetanse øke.  Innovasjon Norge har fått mange innspill underveis gjennom Drømmeløfteprosessen. Norge har et velutviklet og pengesterkt virkemiddelapparat, men mange stiller spørsmålstegn ved om pengene brukes riktig og om innovasjonssystemet tar nok risiko slik at framtidas suksesser  løftes fram.

  - Det er stort behov for økt forretningskompetanse, risikokapital og oppfølging over tid. Dessuten må vi begynne med begynnelsen og satse på kunst og kreativitet tidlig i læringsprosessen, mener Margit Klingen Daams.

  Fra gründer til kulturbedrift

  Bakgrunnen for satsingen i Innovasjon Norge er handlingsplanen for kulturnæringen «Fra gründer til kulturbedrift» som kom i mai 2013. Med denne ble grunnlaget lagt for et økt fokus på næringen samt et samarbeid mellom Kulturrådet og Innovasjon Norge. Satsingen er foreløpig 3 åring og fokuserer på fire virkemidler; kompetanse, mentor, bedriftsnettverk og samlokalisering. De tre første områdene er det Innovasjon Norge som har ansvaret for, den siste er Kulturrådets ansvar.

  Les mer:

  Regjeringens pressemelding: "Disse skal styrke Norges kulturelle og kreative konkurransekraft i næringspolitisk råd for kulturelle og kreative næringer".