Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Mer lønnsom og miljøvennlig solcelleproduksjon

  Pilottestingen er innvilget med 35 millioner kroner gjennom Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. - Klarer vi dette vil produsenter av solcellesilisium fra hele verden stå i kø for å kjøpe teknologien vår, sier Josef Filtvedt. På bildet står Hallgeir Klette og Werner Filtvedt foran Dynatec reaktoren, med Josef Filtvedt og Sverre Sørensen i bakgrunnen. Jarle Nyttingnes
  Pilottestingen er innvilget med 35 millioner kroner gjennom Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. - Klarer vi dette vil produsenter av solcellesilisium fra hele verden stå i kø for å kjøpe teknologien vår, sier Josef Filtvedt. På bildet står Hallgeir Klette og Werner Filtvedt foran Dynatec reaktoren, med Josef Filtvedt og Sverre Sørensen i bakgrunnen.Jarle Nyttingnes
  Dynatec Engineering AS og forskere på Institutt for Energiteknikk har utviklet en ny teknologi med redusert energiforbruk som kan halvere prisen på fremstilling av rent silisium. - Lykkes vi med pilottesten vil solcelleteknologi bli enda mer attraktiv som alternativ energikilde, sier Josef Filtvedt, administrerende direktør og eier i Dynatec Engineering AS.

  Solceller er allerede en av de mest miljøvennlige formene for energiproduksjon, med lave eller ingen lokale miljøeffekter og ingen CO2-utslipp gjennom hele solcellens levetid. Men det brukes i dag mye energi i de ulike stegene ved solcelleproduksjon, og særlig under prosessen med å fremstille rent silisium.

  -Energiforbruket reduseres til under 5 prosent av det som er vanlig å bruke i dag. Ved å skifte all produksjonskapasitet av polysilisium til Dynatec-reaktorer vil verdens utslipp kunne reduseres med 26 millioner tonn CO2 pr år, selv om man skulle legge til grunn at strømmen til produksjonen er kullbasert. Vi har indikasjoner på at produsenter verden rundt vil stå i kø for å kjøpe teknologien vår, fortsetter Filtvedt.

  Pilottester med støtte fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning
  Gjennom pilottesting skal en ny demonstrasjonsreaktor for silisiumproduksjon designes, og bygges i full industriell størrelse. Piloten skal danne grunnlaget for videre utbygging og idriftsetting av høyren silisiumproduksjon i stort omfang. Demo testing skal foregå både i Norge og i utlandet, og forventes konkludert innen utgangen av 2018.

  - Dynatec har gjennom Innovasjon Norge fått innvilget 35 millioner kroner i støtte fra Miljøteknologiordningen slik at de får utført pilottest hos en stor internasjonal polysilisiumprodusent. Dette er en spennende innovasjon med stort internasjonalt potensial, sier Vidar Dramstad i Innovasjon Norge.

  Eksplosivt marked
  Norge har vært fremst i verden i utvikling av silisium for solceller, og posisjonen forsterkes med prosjektet til Dynatec. Markedet for solceller har eksplodert de siste 10 årene. Noen mener at i år 2050 vil solenergi være den største fornybare energiformen i verden, samtidig har prisen på polysilisium falt drastisk, og denne kostnaden skal ytterligere ned.

   

  Josef Filtvedt fra Dynatec er en av flere bedriftsledere som reiser til Paris sammen med Innovasjon Norge under det internasjonale klimamøtet COP21 i desember. Målet er å finne nye samarbeidspartne...

  Josef Filtvedt fra Dynatec er en av flere bedriftsledere som reiser til Paris sammen med Innovasjon Norge under det internasjonale klimamøtet COP21 i desember. Målet er å finne nye samarbeidspartnere der næringslivet kan være en motor for utviklingen av mer bærekraftige løsnigner.

  Foto: Rune Holter

  Flere selskaper
  Dynatec Engineering AS ligger i Askim og er et utviklingsselskap etablert utelukkende for å utvikle og kommersialisere reaktorteknologien. Selskapet har også inntekter fra salg av konsulenttjenester og offentlige tilskudd til forskning.  Gründerne Josef Filtvedt og sønnen Werner kombinerer forskningskunnskap og industriell kompetanse på en spennende måte. Gjennom to forskningsprosjekter der teknologien er testet ut på funksjonsnivå og videre til en oppskalert prototype, har gründerne, som også sitter som selskapets styre, vist at de kan gjennomføre prosjekter med høyt forskningsinnhold og krav til avansert konstruksjon og tilvirkning.

  Selskapet deleies av Josef Filtvedt & co som eier flere selskaper med lang erfaring og spisskompetanse på mekanisk konstruksjon og tilvirkning. Dynatec Group er en av skandinavias største leverandører av automatiserte produksjonslinjer til industrien. Omsetningen for gruppen i 2014 var på 200 millioner kroner. Overskuddslikviditeten benyttes som finansieringskilde for prosjektet i Dynatec Engineering.

  Til Paris
  Dynatec er en av flere selskaper som reiser til Paris sammen med Innovasjon Norge under det internasjonale klimamøtet COP21 i desember. Her skal de blant annet delta på Sustainable Innovation Forum hvor mange internasjonale aktører deltar

  - Vi er med til Paris for å møte andre som også er opptatt av å gjøre noe for å skape en bærekraftig fremtid. Målet er å finne nye samarbeidspartnere og å få ting til å skje, sier Filtvedt. 

  For mer informasjon kontakt:

  Vidar Dramstad
  spesialrådgiver
  Tlf. 95 21 1 145, 69 13 91 43

  Anne-Line Aaslund
  Kommunikasjonsrådgiver Innovasjon Norge
  E: anne-line.aaslund@innovasjonnorge.no
  M: +47 412 23 041