Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Norske bedrifter leverer livsnødvendig utstyr til Nepal

  En rekke norske bedrifter leverer livsnødvendige produkter og løsninger til Nepal etter jordskjelvet. Mange av nødhjelpsproduktene er finansiert og forhåndslagret gjennom det norske beredskapssystemet, NOREPS, som administreres av Innovasjon Norge.

  Det største jordskjelvet Nepal har opplevd på 80 år fant sted lørdag 25. april. Mer enn 5.000 mennesker er drept, men anslaget er at tallet vil øke til over 10.000. Omfanget av skadene er fortsatt ukjent, men FN anslår at 8 millioner mennesker er berørt av katastrofen.

  Innovasjon Norge deltok nylig i et møte i Utenriksdepartementet om situasjonen i Nepal. Statsminister Erna Solberg understreket NOREPS sin sentrale rolle:

  "Mange organisasjoner benytter forhåndslagret utstyr og satellittbilder i sin respons, finansiert av Norge gjennom det norske beredskapssystemet, NOREPS."

  NOREPS er en tjeneste for bedrifter som leverer produkter og løsninger til FN- og nødhjelpsmarkedet. NOREPS er et nettverk mellom Innovasjon Norge, Utenriksdepartementet, Norges Røde Kors, ledende norske humanitære organisasjoner, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og mer enn 50 bedrifter som leverer varer og tjenester til dette markedet.

  Følgende NOREPS-bedrifter har så langt levert varer og tjenester til Nepal:

  Lunner Produkter AS: Vann, sanitær og hygiene kits (WASH-kits) gjennom Kirkens Nødhjelp og verktøysett gjennom Verdens Matvareprogram (WFP)
  A-Aqua AS: Vannrenseutstyr gjennom Verdens helseorganisasjon (WHO)
  Kongsberg Satellite Services AS: Satellittbilder for å gjøre analyse av skadeomfang til UNITAR / UNOSAT
  Bright Products AS: Multifunksjons solcellelamper med mobillader gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs utviklingsprogram (UNDP)
  O.B. Wiik AS: Lagerhaller til nødhjelpsprodukter gjennom WFP
  W. Giertsen Hallsystem AS: Lagerhaller gjennom WFP og WHO
  Rofi AS: Telt til mobile feltsykehus gjennom Norges Røde Kors samt familietelt gjennom WFP og UNDP
  Norlense AS: Oppblåsbare telt til feltsykehus gjennom Norges Røde Kors
  Astrium Services AS: Satellitt- og telekommunikasjonstjenester gjennom WHO og UNDP
  Ansur AS: Geo-merkede bilder og IT-løsninger for rask tilgang på skadevurderinger gjennom UNOSAT

  Norske bedrifter har mye å tilby FN og internasjonale organisasjoner. I komplekse katastrofesituasjoner er det behov for mye mer enn tepper og førstehjelpsutstyr. Spesielt etterspørres løsninger innen bærekraftig energi, husly og beskyttelse, helse, IT og telekommunikasjon, ernæring/mat, logistikk, vann, sanitær og hygiene.

  Utenriksdepartementet har bevilget 130 millioner til hjelpearbeidet i Nepal.

  Nepal har ikke kapasitet til å håndtere en situasjon av denne størrelsen uten støtte fra det internasjonale samfunnet. Situasjonen har nok en gang understreket behovet for å investere i forebygging og beredskap, som er en av hovedmålsettingene med NOREPS.

  Vi arbeider aktivt for at flere norske bedrifter skal finne veien til dette markedet. Har din bedrift produkter og løsninger til dette markedet, ta kontakt!