Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Ny internasjonal avtale for forskning og innovasjon

  Innovasjon Norge/Heidi Widerø
  Norges forskningsråd og Innovasjon Norge skal sammen styrke samarbeidet med Sør-Afrika og Brasil. Målet er at norske forskningsmiljøer og bedrifter skal få økt tilgang til internasjonal kunnskap, og delta i prosjekter som videreutvikler norsk forskning og industri.

  Kunnskapsintensive og innovative bedrifter i Norge er mest konkurransedyktige på de internasjonale markedene. Det gjelder både for nyetableringer og for bedrifter som har vekstambisjoner. Dette er utgangspunktet når Forskningsrådet og Innovasjon Norge nå etablerer arbeidsfellesskap i Sør-Afrika og i Brasil.

  Fra før er det allerede et tett samarbeid i Japan, Singapore og India. Både Afrika og Sør-Amerika er kontinenter i økonomisk utvikling, og Brasil og Sør-Afrika er viktige land for norsk næringsliv. Arbeidet i landene vil ledes lokalt av en forsknings- og teknologiutsending – og stillingene lyses nå ut.

  Store forventninger

  - Sør-Afrika og Brasil er to av Norges prioriterte forskningssamarbeidsland utenfor Europa. Forskningsrådet har i mange år hatt et produktivt og vellykket forskningssamarbeid med landene, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

  - Jeg har store forventninger til at de nye forsknings- og teknologistillingene vil videreføre dette samarbeidet, og også bidra til økt næringsrelevant forskning. .  De nye utsendingene kan, sammen med Innovasjon Norges representanter, bidra til å styrke forsknings- og innovasjonssamarbeidet mellom Norge og aktører i Afrika og Sør-Amerika

  Norske bedrifter attraktive partnere

  Internasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid er allerede et viktig satsingsområde både for Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Begge organisasjonene har fra før av betydelig aktivitet utenfor Norge, men det er først nå det inngås et samarbeid om felles mål for aktivitetene.

  Avanserte norske kunnskapsbedrifter har vist seg som attraktive partnere i mange internasjonale markeder og vil lettere kunne vinne markedsposisjoner. Erfaringsmessig fanger de raskere opp trender som vil kreve omstilling av bedriften, for å beholde sine posisjoner og legge til grunn for ytterlige vekst.

  - Norge med sitt kostnadsnivå må ligge i forkant av utviklingen som kommer, og en styrket samordning mellom forskning og næringsliv internasjonalt vil være en viktig stimulans. For Brasils del har landet ledende internasjonale forskningsmiljøer innen en rekke områder og det bilaterale samarbeidet med Norge har økt. Innovasjon Norge har i tillegg også bevisst økt satsingen i Afrika de senere årene, fordi dette kontinentet byr på enorme muligheter for norske bedrifter, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.