Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Nye forvaltere av landsdekkende såkornfond

   Thinkstock
  Thinkstock
  Styret i Innovasjon Norge har i dag besluttet å gi Sarsia Seed Management i Bergen og Norinnova Forvaltning i Tromsø ansvaret for forvaltningen av to nye landsdekkende såkornfond. Fondene skal nå sørge for at frisk såkornkapital på til sammen 600 millioner kroner blir brukt til å skape utvikling i norske vekstbedrifter. 

  Staten går inn med halvparten av kapitalen i de to fondene. Den andre halvparten må forvalterne hente inn i form av privat kapital.  

  Samarbeid

  - Norsk næringsliv er i omstilling. For å utvikle ny virksomhet trengs det egenkapital i såkornfasen. De nye såkornfondene skal bidra til det. Her samarbeider offentlig og privat kapital om å styrke satsingsvillige og innovative bedrifter over hele landet. Dette er viktig for utviklingen av et fremtidsrettet norsk næringsliv, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

  Fremtidens næringsliv

  Regjeringen besluttet i vår opprettelsen av to nye landsdekkende såkornfond.
  Fondene skal investere i unge, innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. Innovasjon Norge har nå valgt forvaltere til de nye fondene. Fondet i Bergen skal forvaltes av Sarsia Seed Management og vil særlig rette seg mot bransjer knyttet til life-science og energi. Fondet i Nord-Norge skal ledes av Norinnova Forvaltning i Tromsø, og som vil være spesielt rettet mot forskningsbaserte bedrifter innenfor industriell bioteknologi, olje og gass, marin sektor og akvakultur.
  Hvert fond vil investere i 15 til 20 bedrifter, og skal drives på markedsmessige vilkår.

  - Unge, innovative bedrifter skaper nye arbeidsplasser. Såkornfond bidrar med penger og kompetanse, slik at vi kan få enda flere vekstselskaper i Norge. Jeg håper og tror at investorer i hele landet vil være med på å bygge opp fremtidens næringsliv, sier næringsminister Monica Mæland.

  Kompetanse og nettverk

  De nye såkornfondene skal hovedsakelig konsentrere seg om prosjekter Norge, men de kan også investere i internasjonalt. Denne fleksibiliteten skal gi fondene bedre mulighet til å hente inn penger, kompetanse og nettverk fra miljøer utenfor Norge.

  Gjennom såkornfondene avlaster staten private investorer for risiko. Målet er at investorene kan bruke mer tid og kompetanse på å utvikle nye bedrifter. De to nye såkornfondene vil være på minimum 300 millioner kroner. Staten deltar med 150 millioner kroner i hvert fond. Investorene må stille med minst samme beløp.

  Forvalterne skal hente inn privat kapital i månedene fremover. De nye fondene vil trolig gjøre sine første investeringer sommeren 2016.

  Mer informsajon om forvalterne:

  Sarsia Seed Management
  Norinnova Forvaltning


  Kontakt oss

  For ytterligere informasjon om fondene:
  Stein Jodal, konstituert direktør for fondsinvesteringer i Innovasjon Norge 
  Mob.: 907 41 120 
  E-post: Stein.Jodal@innovasjonnorge.no

  Les tidligere sak

  Betydelig kapitalinnsprøytning for såkornselskaper