Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Omstillingstiltak for Svalbard

  Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til arbeidsplasser og omstilling i Longyearbyen. Thinkstock
  Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til arbeidsplasser og omstilling i Longyearbyen.Thinkstock
  Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til arbeidsplasser og omstilling i Longyearbyen. Av disse skal 23 millioner gå til arbeidet med innovasjon og utvikling som er finansiert over budsjettet til Nærings- og fiskeridepartementet. Innovasjon Norge får en sentral rolle i denne omstillingen.

  - Innovasjon Norge synes det er positivt at Regjeringen ønsker å benytte vår kompetanse på omstilling og næringsutvikling, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for vekstbedrifter og klynger. - Med økt tilstedeværelse og øremerkede midler vil vi sammen med våre partnere kunne bidra mer effektivt til utvikling av ny næringsvirksomhet på Svalbard.

  Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS har gjennom mange år gitt stabile og helårlige arbeidsplasser på Svalbard. En vesentlig reduksjon i kullprisen de siste årene har ført selskapet inn i en krevende situasjon med nedbemanninger. Dette skaper behov for omstilling og ny næringsutvikling.

  Les mer på regjeringens sider
  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/omstillingstiltak-for-svalbard/id2462440/

  Kontakt

  Kristin Welle-Strand, kommunikasjonsdirektør Innovasjon Norge
  Epost: krwel@innovasjonnorge.no
  Telefon: 934 58 303
  Twitter: @kwellestrand