• EN
 • Logg inn
 • Pionerer på norsk kveiteoppdrett

  Anlegg med og uten tak. Aga Halibut.
  Anlegg med og uten tak. Aga Halibut.
  Aga Halibut er en av de få aktørene i Norge som driver med kveiteoppdrett. I mars åpnet selskapet sitt første av flere planlagte kveiteoppdrettsanlegg som er spesialtilpasset kveitas levesett langs sjøbunnen. De regner med at det nye oppdrettsanlegget kan gi mer stabil tilgang på kveite.

  - Vi har sammen med Mosterfarm utviklet spesialtilpassede anlegg for kveite med tverrstrømsrenner som ligger i sjøen. Det gjør det mulig å samle mest mulig aktivitet på ett sted for å unngå kostbar og risikofylt logistikk, samtidig som det gir minimale produksjons – og driftskostnader. Dette gir en helt annen kontrollerbarhet og energieffektivitet enn tidligere, sier Jan Ove Morlandstø, daglig leder i Aga Halibut fra 2010.

  Tidligere har man forsøkt å benytte dype laksemerder til kveiteoppdrett, men disse var lite egnet, og medførte høy dødelighet.

  Nytenking og godt samarbeid

  Lønnsom produksjon av kveite har vært en utfordring, og det er få aktører igjen i Norge. For å sikre stabil tilførsel av yngel, har Aga Halibut samarbeidet med en yngelprodusent fra Canada.

  - Nytenking, radikale endringer og gode samarbeidspartnere har vært helt nødvendig for å få de nye karene på plass.

  Jan Ove Morlandstø, daglig leder i Aga Halibut

  Oppdrettskveita er i dag en etterspurt vare, og de store produsentene har ingen problemer med å få solgt fisken for en vesentlig høyere pris enn villfisket kveite. Mer forutsigbar produksjon åpner nye muligheter på forbrukermarkedet.

  Aga Halibut samarbeider nå med Norsk Designråd om merkevarebygging og design tilpasset ulike målgrupper.

  Stor tro på risikofylt prosjekt

  /PageFiles/2988525/Foto Alf BørjessonSeafood no Kveite IMG_4133.jpg
  Foto: Alf Børjesson, Seafood.no
  En kritisk suksessfaktor for at Aga Halibut skal lykkes med produksjonen i sitt første testanlegg i Bømlo er at de får forventet produksjon per kvadratmeter.

  - Dette er et risikofylt prosjekt som krever kvalitetssikring av produksjonen over tid. Vi har stor tro på at dette kan gi oss en lønnsom kveiteoppdrettsnæring, sier Sveinung Dukstad fra Innovasjon Norge som har jobbet med selskapet siden 2013.
  Aga Halibut investerer totalt 33,3 millioner i prosjektet og har fått 11,7 millioner i tilskudd fra Miljøteknologiordningen.

  - Uten den støtten vi har fått fra Innovasjon Norge, både finansiering, men også kompetanse og rådgivning, hadde det ikke vært mulig for selskapet å gjennomføre dette utviklingsarbeidet.

  Jan Ove Morlandstø

  Aga Halibut har gode investorer som tenker langsiktig, og planen er å bygge flere anlegg som kan brukes til flere fiskearter.

   

  Mer om Miljøteknologiordningen