Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Samlet i omstillingen av Innovasjon Norge

  Styreleder, tillitsvalgte og ledelsen i Innovasjon Norge
  Styreleder, tillitsvalgte og ledelsen er samstemte i at en ønsker å løse utfordringer sammen.Innovasjon Norge
  I omstillingen vi har stått i de siste 15 månedene har vi som organisasjon klart å levere gode resultater, men vi kan ikke legge skjul på at vi også har hatt svært krevende utfordringer, bekreftet både de tillitsvalgte og administrerende direktør Anita Krohn Traaseth under et allmøte i Innovasjon Norge i dag.

  - Styreleder, tillitsvalgte og ledelsen har denne uken snakket ut om disse utfordringene, informert på allmøte, og er samstemte om at dette ikke er en utvikling vi ønsker og at vi skal løse dette sammen, sier Traaseth.

  Flere juridiske eksperter har i Dagens Næringsliv 9. desember uttalt seg kritisk til Traaseths bruk av varslingsbegrepet og hennes omtale på egen blogg av varslinger hun har mottatt. Traaseth ser at hennes bruk av varslingsbegrepet i ulike kontekster har gitt grobunn for misforståelser og tar det til etterretning.

  - Omtale i bloggen gjelder henvendelser som ikke er å anse som varsler i arbeidsmiljølovens forstand. Innovasjon Norge har høyt fokus på god og korrekt håndtering av varslinger fra selskapets ansatte. Alle varslinger skal håndteres av Compliance. Det skal oppleves å være en lav terskel for å foreta varslinger i Innovasjon Norge, og selskapet har etablert en egen varslingskanal der ansatte også kan varsle anonymt, sier juridisk direktør Bjørn Olav Olsen.