Satser sammen for å styrke internasjonalt forskningssamarbeid

Brasil er verdens femte største land i areal og folketall, og det er mange land som posisjonerer seg for fremtidige investeringer i landet. ThinkStockPhotos
Brasil er verdens femte største land i areal og folketall, og det er mange land som posisjonerer seg for fremtidige investeringer i landet.ThinkStockPhotos
Norges forskningsråd og Innovasjon Norge har nå bestemt at de sammen vil finansiere en stilling som Forsknings – og Teknologiutsending i Rio i Brasil ut året 2015. Sammen skal de satse for et fortsatt og styrket forsknings- og teknologisamarbeid mellom Norge og Brasil.

– Brasil er verdens femte største land i areal og folketall, og det er mange land som posisjonerer seg for fremtidige investeringer i landet. For norske aktører vurderes som betydelige innen en rekke områder, som for eksempel olje/gass, maritim, fornybar energi, marin/oppdrett, IKT og medtech, sier Kristin Danielsen, internasjonal direktør for Internasjonal stab i Norges forskningsråd.

Bygger nettverk og ser muligheter

Innovasjon Norge vil administrere stillingen som Forsknings- og Teknologiutsending i år. Stillingen er i dag besatt av Rune Andersen, seniorrådgiver ved Innovasjon Norge, og han vil fortsette i stillingen ut året 2015. Rune har de siste årene bidratt med sin inngående kunnskap om blant annet klynger og forskningsinstitusjoner i Brasil, og har på denne måten hjulpet Forskningsrådet med å kartlegge markeds- og samarbeidsmuligheter for norske aktører innen mange sektorer og etablere kontakt med relevante brasilianske organisasjoner.

– Stillingen som Forsknings- og Teknologiutsending til Brasil er viktig for å legge til rette for økt aktivitet hos norske aktører i Brasil, og for å finne frem til relevante samarbeidspartnere i landet, sier Kristin Danielsen.

Ny utlysning – nye muligheter

Fra 2016 vil stillingen bli lyst ut på nytt og nye søkere vil få anledning til å søke om å få en spennende stilling i utlandet og hjelpe til med å styrke samarbeidet på tvers av landegrenser mellom Norge og Brasil.