Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • SkatteFUNN - husk å søke før 1. september

  Med SkatteFUNN kan du få inntil 20 prosent fradrag i skatt for forsknings- og utviklingsaktiviteter i ditt prosjekt.

  SkatteFUNN gir støtte til bedrifter som gjør forskningsprosjekter eller utviklingsprosjekter (FoU) der målet er å fremstille et nytt eller forbedret produkt, tjeneste eller produksjonsprosess. SkatteFUNN kan gi inntil 20 prosent fradrag i skatt for forsknings- og utviklingsaktiviteter i godkjent prosjekt. Fradragsrammene er 15 millioner kroner for egenutført FoU og 33 millioner kroner dersom bedriften kjøper FoU fra godkjente FoU-institusjoner. SkatteFUNN har løpende søknadsmottak og bedriftene kan søke om støtte når som helst.

  Hvis bedriften ønsker å trekke fra FoU-kostnader for innværende år på skatten gjennom et SkatteFUNN-prosjekt, må søknaden realitetsbehandles hos Forskningsrådet i løpet av året. For å klare dette med den pågående veksten, må Forskningsrådet motta søknaden innen 1. september 2015 (garantifristen).

  Så dersom bedriften sender inn SkatteFUNN-søknaden før 1. september, har den sikkerhet for at den blir ferdigbehandlet i år.

  For mer informasjon se SkatteFUNNs nettsider.

  Ta også kontakt med SkatteFUNNs Veiledningstjeneste direkte på telefon 22037500 eller e-post skattefunn@forskningsradet.no

  Gå til SkatteFUNN her.