Skog- og trenæringen legger frem strategien SKOG22

Mandag 26 januar legger skog-og trenæringen frem næringsstrategien SKOG22. Strategien overrekkes til Regjeringen, og du er invitert.

/link/f8a40a4f44064384b154f9578634c62c.jpg

Gjennom 2014 har skog-og trenæringen arbeidet med sin næringsstrategi SKOG22. Hele verdikjeden har bidratt gjennom arbeidsgrupper innen: Skog, Bygg, Fiber og Energi.

SKOG22 har i sitt mandat fra regjeringen vurdert både kortsiktige og langsiktige tiltak for å øke verdiskapingen fra næringen. Du kan lese mer om SKOG22 her

Presentasjon og overrekkelse
Du inviteres herved til overrekkelse arrangementet som finner sted på Astrup Fearnley i Oslo mandag 26 januar kl 9-11:30.