Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Stor internasjonal etterspørsel etter bærekraftig norsk havbruksteknologi

  Under havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim besøkte fiskeriminister Elisabeth Aspaker utstyrsleverandøren Steinsvik som satser stort i Vietnam. Innovasjon Norge opplever stor interesse for bærekraftig norsk havbruksteknologi. Nå er delegasjoner fra hele verden i Norge for å se hva norske leverandører kan tilby.

   - Norsk teknologi er viktig for utviklingen av den voksende sjømatnæringen, sier Ole Jørgen Henæs leder for Innovasjon Norges kontor i Vietnam.

  - Vi ser store muligheter i nye markeder og har kvalitet som vårt konkurransefortrinn. Det finnes flere teknologiske løsninger som kan forbedre vietnamesisk produksjon av sjømat, sier Bjørnar Apeland, General Manager i Steinsvik Vietnam.

  Steinsvik leverer utstyr for automatisert fôring, overvåking og fjernstyring innen oppdrettsnæringen, og satser nå stort i Vietnam. Norske leverandører er konkurransedyktige i en verden som har behov for mer effektiv og bærekraftig matproduksjon.

  - Det er spennende å høre at Steinsvik kan anvende sin teknologi i et marked som Vietnam, og viktig at norske leverandører er offensive for videre vekst, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

  Norske bedrifter sammen i Vietnam 

  Steinsvik har tatt initiativ til å starte etableringen av et bedriftsnettverk i Vietnam sammen med PHARMAQ og Oxyvision. Sammen utgjør disse dermed en kraftfull gruppe som kan levere en helhetlig løsning.

  - Vietnamesisk produksjon av sjømat er stor i global sammenheng. Dersom en norsk bedrift innenfor havbruk ønsker å gå internasjonalt, vil de finne muligheter i Vietnam som er verdens tredje største produsent av sjømat. Pangasius og reker er de største produktene i tillegg til andre arter som tilapia, pompano, seabass, grouper og alger, sier Henæs.

  Kunnskap om moderne norsk havbruk som kan overføres til nye markeder både med felles utfordringer og andre arter og behov, utgjør et stort verdiskapingspotensial. Norske bedrifter kan bidra i hele verdikjeden i oppdrettsindustrien.

  Det er en trend med økende industrialisering av sjømatindustrien. Nye løsninger etterspørres for å øke effektivitet og kvalitet i hele verdikjeden fra yngelproduksjon til eksport av ferdig produkt. Fokuset er nå på mer avansert og automatisert teknologi for fôrsystemer, fiskehelse og vannkvalitet.

  Innovasjon Norges kontor i Vietnam

  Norske bedrifter etterspør informasjon om muligheter i Vietnam innen oppdrett av fisk, reker og muslinger, men også muligheter innenfor prosessering, bearbeiding av sjømat og bi-produkter. Innovasjon Norge gir bedriftene assistanse ved rådgivning, partnersøk og myndighetskontakt.

  - I et land som Vietnam er myndighetskontakt nødvendig, og vår samorganisering med den norske ambassaden i Hanoi er svært nyttig.De norske bedriftene må vise tålmodighet, for som i de fleste markeder tar det tid å jobbe seg inn i Vietnam, og det er nødvendig med nærhet til markedet, sier Henæs.

  Internasjonalisering krever samarbeid

  Innovasjon Norge i Hanoi jobber tett med hovedkontor og distriktskontorer for å fremme mulighetene i markedet, og bringe disse hjem til norske kunder.

  - Vi er veldig godt fornøyd med Innovasjon Norge som har vært til stor hjelp og støtte både hjemme og under etableringen vår i Vietnam. Det gir oss muligheten til å bruke ressurser på utvikling og testing av ny teknologi som vil styrke selskapets posisjon internasjonalt i en næring som er i kraftig vekst, sier Bjørn Apeland, CEO i Steinsvik.

  Internasjonal båttur

  Dagen før Aqua Nor tok Innovasjon Norge med seg internasjonale delegasjoner på båttur til Frøya for å vise moderne norsk akvakultur. Delegasjoner fra 12 nasjoner og 120 utenlandske gjester var blant de 150 deltakerne på båtturen som inkluderte besøk av Salmar, Seaweed Energy Solutions Biotrål og Aqualine.

  Bedrifter med representanter fra Innovasjon Norges internasjonale kontorer som Brasil, Kina, Sør-Afrika, Vietnam, Sør-Korea, Polen og India har blitt med til Norge for å se hva norske leverandører kan tilby av teknologi og løsninger. 

  Se flere bilder på flickr.com