Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Stort innovasjonsbehov i humanitær sektor

  Innovasjon i humanitær sektor er mer aktuelt enn noensinne. Verden står overfor noen av de største globale utfordringer i vår tid, fra den pågående flyktningkrisen til finanskriser, naturkatastrofer,  klimaendring og stadig flere land som rammes av krig og konflikt.

  Gründerbølgen og det digitale skiftet møter store behov i humanitær sektor. De globale utfordringene har fått alvorlige samfunnsmessige konsekvenser samtidig som budsjettene til hjelpeorganisasjonene blir stadig mindre. Innovasjon Norge samlet forrige torsdag rundt 100 mennesker som brenner for denne utfordringen under temaet «Humanitær Innovasjon og det Digitale Skiftet».

  Stimulerer samarbeid

  Innovasjon Norge har gjennom NOREPS-nettverket i en årrekke jobbet med å stimulere samarbeid mellom humanitær og privat sektor for å effektivisere og innovere internasjonalt humanitært arbeid. Nettverkssamlingen var den 24. i sitt slag der vi samlet en tverrfaglig gruppe for faglige diskusjoner og nettverksbygging.

  - Å synliggjøre behovene i humanitær sektor, samarbeidsmuligheter og markedspotensialet for private bedrifter er viktig for å stimulere innovasjon i sektoren og få frem de ønskede vinn-vinn-effektene, sier Vidar Ellingsen, leder for NOREPS i Innovasjon Norge.

  Koble utfordringer med innovatører

  Kombinasjonen av representanter fra UD, organisasjoner, feltarbeidere og over 60 bedrifter skaper en unik arena for å koble global utfordringer med innovatører og potensielle leverandører. Verdens Matvareprogram (WFP) og FNs Globale Nødhjelpsdepoter (UNHRD) var til stede og presenterte hvordan de jobber med å finne nye løsninger på globale utfordringer og inviterte privat sektor til å bidra.

  Digitale løsninger

  For å illustrere det globale skiftet ble to ledende, prisvinnende norske startups invitert til å gi eksempler på det digitale skiftet og hvordan deres løsninger kan endre humanitær sektor. Geir Bækholt fra Crypho synliggjorde viktigheten av nett- og informasjonssikkerhet, og hvordan fildeling og kommunikasjon i felt kan sikres mot uønsket overvåkning gjennom kryptering.

  Johan Brand fra Kahoot overbeviste tilhørerne om viktigheten av engasjerende læring og hvordan de når ut til barn i hele verden ved hjelp av nettbaserte læringsspill.

  Nettverkssamlingen skapte gode diskusjoner, både i plenum og i en rekke én-til-én møter som ble arrangert mellom FN og norske bedrifter. NOREPS vil i 2016 skape flere møteplasser for innovasjon i humanitær sektor i samarbeid med privat næringsliv, og oppfordrer interesserte bedrifter og organisasjoner til å ta kontakt.

  Kontakt:

  Spesialrådgiver Vidar Ellingsen
  vidar.ellingsen@innovasjonnorge.no, mobil: 928 98 078