Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Stort løft for norsk gründerskap

  - Det er gründerne som ønsker å realisere store prosjekter og bygge globale markeder som skal utvikle Norge videre. Regjeringens Gründerplan og satsing på entreprenørskap er et stort løft for den norske oppstartscenen og avgjørende for å bygge morgendagens næringsliv, sier Bård Stranheim, direktør for gründere og oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge. 

  - Dette er en stor dag for norske gründere. Regjeringens nye gründersatsing vil løfte arbeidet med nødvendig fornyelse og nyskaping et betydelig skritt videre. For gründerne betyr det bedre muligheter til å få realisert ideene sine, sier Bård Stranheim.

  Støtter nye ideer

  Med den nye gründerplanen som ble lansert under Oslo Innovation Week i dag, lover regjeringen å bruke 400 millioner kroner ekstra på å styrke Norge som gründernasjon.  

  Disse pengene vil gå til en rekke ordninger i Innovasjon Norge og Forskningsrådet – til programmer som støtter gründere som har nye ideer og stort vekstpotensial. Innovasjon Norge får 285 millioner av denne gründerpotten, midler som blant annet går til etablerertilskudd.

  - Norge har for første gang fått på plass en omforent nasjonal retning for gründere og entreprenørskap. Det trenger vi, og denne planen er en god start, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.         

  Rekordinteresse

  Så langt i år har Innovasjon Norge registrert en rekordstor interesse for etablerertilskudd  fra norske nyskapere som følge av utfordringene innen olje- og gassnæringen.  Den nye Gründerplanene vil sammen med ekstra omstillingsmidler i forslaget til Statsbudsjett bety mer bistand og ressurser til de som vil satse.   

  Mens det i 2010 var avsatt 50 millioner kroner til etablerertilskudd, vil Innovasjon Norge i  2016 ha hele 340 millioner kroner til å støtte utvikling av norske etablerere. I tillegg kommer blant annet en ny matchingordning for vekstbedrifter som har tilgang på kompetent privat kapital.

  Skape arbeidsplasser

  Gründerplanen legger opp til at gode ideer skal bidra til å skape de arbeidsplassene som Norge vil ha behov for i fremtiden. Under lanseringen minnet næringsminister Monica Mæland om at mange av de bedriftene som skal gå foran i omstillingen ennå ikke er etablert, og at det nettopp derfor er nødvendig å satse sterkt på gründerskap.

  - En større og bedre satsing på nyskaping og gründerskap var et av signalene som næringslivet selv pekte på som viktig i Drømmeløftprosessen som Innovasjon Norge gjennomførte tidligere i år.  Gründerplanene viser at regjeringen følger opp disse signalene. Vi skal levere på det oppdraget vi nå er gitt, og ser fram til å kunne bistå flere gode gründere landet rundt, sier Bård Stranheim i Innovasjon Norge.