• EN
 • Logg inn
 • Styrker bærekraft i regjeringens forslag til statsbudsjettet 2016

  Finansminister Siv Jensen og regjeringens forslag til revidert statsbudsjett styrker det grønne skiftet. Stortinget
  Finansminister Siv Jensen og regjeringens forslag til revidert statsbudsjett styrker det grønne skiftet.Stortinget
  Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett styrker ytterligere det grønne skiftet vi så i budsjettforlaget. Bedrifter i tidlig utviklingsfase får også sitt med tilførsel av midler for nytt såkornfond lokalisert i Agder og Telemark.

  Regjeringspartiene oppnådde denne uken enighet om forslag til endelig statsbudsjett med tillegg som ønskes velkommen i Innovasjon Norge. Blant endringene er miljøteknologiordningen, som styrkes med 40 mill kroner på toppen av tildelingen gjort i proposisjonen tidligere i høst.

  - Dette gir oss mulighet til enda mer offensiv satsing på det grønne skiftet og den nødvendige grønne omleggingen av norsk næringsliv. Bærekraft skal bli et konkurransefortrinn for norske bedrifter, og dette bidrar i denne posisjoneringen for disse, sier Inger Solberg, leder for Bærekraft i Innovasjon Norge.

  Trebasert innovasjonsprogram blir også videreført i 2016. Siden oppstarten for femten år siden har målet vært å stimulere til vekst, innovasjon og styrket konkurransekraft i norsk skog- og trenæring.

  - Kontinuerlig utvikling av treets anvendelsesområder utgjør et viktig steg mot det grønne skiftet og et mer bærekraftig samfunn. Med rik tilgang på skog og høy teknisk kompetanse har Norge verdifulle fortrinn vi kan utnytte for å styrke skognæringens rolle i utviklingen av bioøkonomien, sier Sigridur Thormodsdottir, leder for biobaserte næringer i Innovasjon Norge.

  Egenkapital og risikoavlastning for nye såkornfond lokalisert i Agder eller Telemark er også blant endringene i forslaget til revidert statsbudsjett. Såkornfondet vil være et samarbeid mellom staten og det private næringslivet, og samlet utgjøre 300 mill kroner. Målsetningen med såkornfond er å støtte etablering av innovative, internasjonalt konkurransedyktige vekstforetak i tidlig fase, og dermed skape vekst og kompetansebaserte arbeidsplasser.

  - Nye såkornfond kommer som resultat av flere års godt samarbeid mellom privat og offentlig samarbeid for å få flere slike fond, og da spesielt til Telemark og Agder-regionen. Hele regionen trenger tilgang på fersk kapital for å møte utfordringene vi ser i norsk økonomi, sier Anniken Fægri Damm-Larsen, direktør i Innovasjon Norge Telemark.

  Hvor fondet blir lokalisert er ennå ikke klart.

  Kontakt

  Kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand
  Epost: Kristin.Welle-Strand@innovasjonnorge.no  
  Telefon: 934 58 303
  Twitter: @kwellestrand