Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Unik mulighet for kvinnelige ledertalenter

  Har din bedrift kvinnelige ledertalenter dere vil satse på? Ikke gå glipp av Female Future-programmet til NHO som Innovasjon Norge bidrar til. Kort søknadsfrist!

  Innovasjon Norge har som mål for sin kvinnesatsing å bidra til økt verdiskaping gjennom å styrke kvinners deltakelse og posisjon i næringslivet som gründere, i ledelse og i styrer.

  Vi har arbeidet aktivt med å fremme kvinner i norsk næringsliv gjennom flere år. Det samme gjør NHO gjennom sitt Female Future-program.  

  Vi trenger flere kvinnelige ledere

  Innovasjon Norge har bidratt til at Female Future ble utvidet fra i hovedsak å bli arrangert i Østlandsområdet til i de senere år å bli gjennomført også andre steder i landet. På denne måten har lederutviklingstilbudet i større grad kommet næringslivet i hele landet til gode. Innovasjon Norge er også i 2015/2016 bidragsyter til Female Future programmet i to regioner,  Østlandet og Vestlandet.

  - Norsk næringsliv trenger flere kvinnelige ledere. Vi oppfordrer derfor kvinnelige ledertalenter til å søke på programmet. Talentene er der. Nå er det bare å hive seg på, sier spesialrådgiver Anne Marie Kittelsen som er ansvarlig for kvinnesatsingen i Innovasjon Norge.

  Leder- og styrekompetanse

  Female Future-programmet starter i høst og går over et år.  Hovedformålet er å gi kunnskap, selvinnsikt og motivere flere kvinner til å ta styreverv og viktige lederoppgaver i næringslivet Temaer er ledelse, retorikk, nettverksbygging og synliggjøring. Programmet inkluderer også eget kurs i styrearbeid som blant annet gir kompetanse på aksjeloven. Ifølge NHO har 2 av 3 tidligere deltakere enten fått tilbud om styreverv og eller blitt forfremmet innen et halvt år etter kursets slutt.