• EN
 • Logg inn
 • Velkommen på Innovasjon Norges seminar - «Grønne bygg reiser seg»

  Tresatsing er en viktig del av «det grønne skiftet, derfor har mobilisering  og finansiell støtte utløst over tusen innovative og eksporterbare konsepter innen arkitektur, byggenæring og konstruksjon de siste 15 årene. Innovasjon Norge har jobbet for økt trebruk og styrket posisjonen til Norges skog- og trenæring.

  På seminaret «Grønne bygg reiser seg» vil vi presentere 40 forbilder i tre, og hvordan innovasjonssamarbeid med NHO og Innovasjon Norge som pådrivere har bidratt til leverandørutvikling og flere bærekraftige bygg i det offentlige.

  Tid: fredag 16. oktober 2015

  Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm

  09.00-09:15: PRISUTDELING - 100 000,- i premie til beste miljøvennlige konsept

  09:15-10.20: Presentasjon av "40 forbilder i tre"

  10.35-12.00: “FRA TRE OG SAMFERDSEL TIL DET GRØNNE SKIFTET

  Skog og tre binder C02 i hele treets brukstid, er 100 % fornybart og kan erstatte mindre klimavennlige materialer. Norge har lange tradisjoner innen treforedling, rik tilgang på skog og høy teknisk kompetanse som kan gi bærekraftige konkurransefortrinn.  I dag er det trebaserte bedrifter i omtrent alle landets kommuner.

  God norsk trearkitektur kombinert med effektive og industrialiserte løsninger skaper spennende muligheter for en robust norsk og fornybar leverandørindustri.  Totalt har Innovasjon Norge utløst rundt 1,5 milliarder i utviklingskapital, hvor den offentlige støtten har vært i overkant av 500 millioner.

  Arrangementet avholdes under Bygg Reis Deg 2015, byggenæringens største årlige møteplass og konferansearena.

  For gratis inngang til messeområdet, gå til www.byggreisdeg.no og registrer deg som

  besøkende med vår kode: 48XWAS