Vi fornyer oss og trenger dine innspill

Følg bloggen http://www.innovasjonnorge.no/visuelldugnad og innspillene #innovasjonnorge @innovasjonnorge
Følg bloggen http://www.innovasjonnorge.no/visuelldugnad og innspillene #innovasjonnorge @innovasjonnorge
Vi skal videreutvikle vår merkevarestrategi og visuelle identitet som ledd i selskapets omstillingsarbeid. Prosjektet ledes av de ansatte selv. Nå inviterer vi også publikum med i prosessen.